Nya förskoleplatser kommer | Nyköpings kommun Nyköpings kommun

Nya förskoleplatser kommer

Den rådande platsbristen i de kommunala förskolorna kommer snart att lätta. Förskolan i Högbrunn får en ny avdelning och parallellt planeras inhyrning av förskolepaviljonger via SKL-Kommentus, för placering vid Långsätters förskola på Arnö. Men tills de nya lokalerna är klara är det fortfarande svårt att hitta platser på förskolorna.   

- Vi gör vårt absolut yttersta för att ordna plats i rätt tid, berättar Linda Uller, utbildningschef Förskola. I nuläget har vi meddelat sökanden att vår förhoppning är att kunna erbjuda platser i Nyköpings centrala delar från och med maj. 

Fler förskoleplatser kommer snart

Förberedelser för en ny avdelning vid Högbrunns förskola pågår. Lokalerna finns redan men behöver anpassas till förskoleverksamhet enligt de myndighetskrav som ställs. Den nya avdelningen kommer att ha 30 platser.  

- Just nu iordningställs lokalerna med bland annat ombyggnation av entrédel, ventilation, planlösningen och utemiljön, berättar Mikael Karlsson, Fastighetschef. Om allt går enligt plan så kan verksamheten ta över lokalerna under maj. 

Arbetet med paviljongerna till Långsätters förskoleområde pågår parallellt och fortsätter enligt plan. Det kommer att finnas plats för 30 barn i paviljongerna. 

- Upphandlingstiden har gått ut och vi ska precis börja titta på de avtal som kommit in, säger Mikael Karlsson. Exakt när allt är klart för inflyttning är i dagsläget för tidigt att säga.

Här hittar du mer information i en tidigare nyhet om förskoleplatser "Kö till förskolan", från 2017-12-19. 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-03-07
Sidansvarig: Annika Broman