Ny organisation inom kommunala grundskolan

Hösten 2017 startade satsningen för att öka likvärdigheten mellan de kommunala F-6 skolorna. Nu till terminsstart hösten 2018 är den nya organisationen igång. Den nya organisationen bygger på större rektorsområden där flera skolor ingår med en gemensam budget. Satsningen innebär fler antal tjänster inom elevhälsa och administration samt att nya rektorsteam har skapats. 

I nuläget pågår ett arbete med att uppgradera alla IT-system till den nya organisationen. Detta arbete beräknas vara klart till efter årsskiftet. 

Du som vårdnadshavare kan redan se några av förändringarna, i till exempel Elevinfo kan ditt barns skola ha fått ett nytt namn.

Syftet med omorganisationen

Satsningen är ett uppdrag från Barn- och ungdomsnämnden och handlar om att öka likvärdigheten och integrationen på och mellan skolorna samt stärka kvaliteten i den kommunala grundskolan. 

Det handlar om att ge alla elever - oavsett skola - samma möjligheter till utbildning och utveckling. Detta når vi genom att sätta gemensamma mål genom hela F-6 organisationen och gemensamt driva processer inom till exempel IKT, fritidshem och förskoleklass. 

Rektorsområden

Rektorsteamet i skolområdet planerar, utvecklar och tar tillsammans fram underlag för beslutsfattande. I teamet finns olika ansvarsområden, till exempel personal- och sakfrågor.

De olika rektorsteamen medför också att rektor och biträdande rektor kan få ett mer renodlat uppdrag med fokus på det pedagogiska ledarskapet, vilket gynnar både elever som personal.

I de nya rektorsområdena har elevhälsoteam startats upp och nu planeras verksamhet med skolbibliotek. 

Rektorsområdena består av flera skolor som bland annat medfört byte av namn på vissa skolor. Här hittar du mer information.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-08-31
Sidansvarig: Annika Broman