Nu summeras Gästabudsåret, ett år med extra allt

Sommaren var fylld med evenemang som Scandinavian Street Music Festival, Nyköping Pride, Festdagar i en hel vecka och Swedish Beach Tour. Att hotellen hade kraftigt ökad beläggning under sommaren visar att besökarna strömmade till.

Rix FM Festival i hamnen

Det omskrivna Nyköpings Gästabud som ägde rum år 1317 handlade om ond bråd död, Gästabudsåret 2017 var tvärtom ett år som innehöll en rad evenemang som ville vara välkomnande, generösa och överraskande. Med stämningsfylld Nyårspromenad i centrala Nyköping både öppnade vi och lämnade jubileumsåret.

Syftet med att fira Gästabudsåret 2017

Med kommunen som samordnande resurs skulle Gästabudsåret stimulera framväxten av andras evenemang samtidigt som kommunen marknadsför och kvalitetssäkrar helheten och på så sätt stärker varumärket Nyköping. Gästabudsåret skulle också ge extra skjuts till en ännu starkare besöksnäring i hela Nyköpings kommun.

Målet med att fira Gästabudsåret 2017

Målet var att stärka besöksnäringen året runt och skapa ett engagemang runt ett tema bland Nyköpings företag, föreningar och inom kulturlivet. Samt - inte minst - för medborgarna i Nyköping. En viktig del av målet var också att åstadkomma en bestående effekt. 

- Under året har flera nya samarbeten skapats, Nyköping har visat engagemang och påhittighet och att man kan göra massor av roliga evenemang här, menar Gästabudsårets Jubileumsgeneral Ulf Westman.

Swedish Beach Tour på Stora Torget

Evenemang med positiv respons

Evenemang som har fått mycket positiv respons från Nyköpingsbor är exempelvis Scandinavian Street Music Festival (arrangör NYSAM) som kommer tillbaka även 2018, Pridefestivalen (arrangör Nyköping Pride) och Swedish Beach Tour (arrangör Nyköpings kommun och Frisksportarna). Just volleyboll-tävlingen på Stora torget hoppas man på att kunna genomföra igen.

Nyårspromenaden 2017

Rapport och utvärdering görs

Just nu sammanställs resultat, innehåll och enkätsvar i en rapport som kommer att att färdigställas under februari.

- Redan nu ser vi flera positiva effekter. Hotellens beläggning ökade kraftigt under hela sommaren, webbplatsen nykopingsguiden.se har aldrig förr haft så många besökare och flera större arrangörer som varit i Nyköping vill komma tillbaka, säger Erik Lindhe, turistchef på Nyköpings kommun.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-01-19
Sidansvarig: Maria Säfverblad