Nu stärks minoritetspolitiken i Sverige

Sveriges riksdag beslutade 19 juni 2018 att göra förändringar i lagstiftningen som stärker och förtydligar skyddet för de nationella minoriteternas språk och kultur.

För Nyköpings kommun innebär det bland annat krav på att anta mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet, men även att innebörden av samråd blir tydligare. Lagen träder i kraft den 1 januari 2019 och under hösten påbörjas ett arbete för att säkerställa att kommunens organisation och verksamhet lever upp till de nya kraven.

Sveriges nationella minoriteter är judar, sverigefinnar, romer, tornedalingar och samer. Minoritetsspråk är finska, jiddisch, samiska, romani chib och meänkieli.

Läs mer om riksdagens beslut.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-06-21
Sidansvarig: Annica Nilsson