Nu sanerar vi och renoverar Gamla museet i Nyköping

I höst börjar Nyköpings kommun att sanera marken vid och i Gamla museet, Slottsvakten 3. Samtidigt bevaras och rustas den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden för framtiden. 

Marken runt och i delar av byggnaden är förorenad efter gasverket som låg på platsen fram till 1920. De ämnen som finns kvar i marken efter det gamla gasverket är bland annat bly, kreosot och PAH:er (polycykliska aromatiska kolväten). Föroreningarna ligger bundna i ett tjärlager som huvudsakligen är koncentrerat till gårdsplanen. 

- Det känns mycket bra att vi kan få bort dessa gamla föroreningar. Vi kan då vara säkra på att kunna bevara och renovera byggnaden för framtiden, säger Tommy Forsberg, förvaltare i Nyköpings kommun.

Saneringen och renoveringen börjar i september. Under sommaren kommer företagen Svevia och Ramboll att göra ytterligare provtagningar. Inne i byggnaden kommer man också att inventera och kartlägga förutsättningarna för renoveringen. Byggnaden kommer bland annat att få nytt ytskikt, renoverad fasad, ny ventilation och nytt brandlarm.

- Det är en gammal fin byggnad som både behöver bevaras och uppdateras. Det kommer att bli en ännu mer attraktiv byggnad med ett mycket attraktivt läge, säger Tommy Forsberg.

Inför att saneringen och renoveringen börjar bjuds boende och verksamheter i närheten in på ett informationsmöte den 27 augusti. 

- Vi vill informera de boende om vad som ska göras och hur vi gör det. I och med att det är föroreningar som ska saneras uppstår ofta frågor, säger Tommy.

Saneringen utförs av företaget Svevia som har stor erfarenhet av liknande arbeten. Området som saneras kommer att hägnas in och marken forslas bort för hantering på ett säkert sätt. Den utvändiga saneringen beräknas vara klar till årsskiftet -18/-19 och finansieras av Naturvårdsverket. Den invändiga saneringen och renoveringen beräknas vara klar till sommaren 2019 och finansieras av Nyköpings kommun.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-07-24
Sidansvarig: Malin Brunelius