Nytt utredningsboende öppnar

Den 20 mars invigdes Röda Villan. Det är ett nytt akut- och utredningsboende  i Nyköping för att fler med missbruksproblem ska kunna få hjälp på hemmaplan.

Röda Villan som ligger i Hemgårdsområdet har totalt åtta platser; Fyra personer som är under utredning och fyra personer som akut behöver en plats har möjlighet att bo där. 

– Röda Villan är till för att fånga upp personer som har problem med missbruk och som vill få hjälp med sin situation. Här kan individer på hemmaplan ta första steget till att komma ur sitt missbruk och få hjälp med att komma till rätta med andra sociala konsekvenser av sitt missbruk, säger Annicka Dahlberg föreståndare för Röda Villan.

Skapa en mer heltäckande missbruksvård

Det nya boendet är ett led i att skapa en mer heltäckande missbruksvård. Boendet ska vara till för personer som vill ingå i en utredning på Vuxenenheten och vill göra en plan för hur de kan gå vidare i livet.

Syftet med Röda Villan är att höja kvaliteten på missbruksvården i Nyköping. Med uppsökande och motiverande arbete ska färre hamna i hemlöshet på grund av sitt missbruk.

– Det här är ännu ett steg i rätt riktning i våra ambitioner med att lösa mycket av missbruksvården på hemmaplan. Vi tror att det är bra att få vård där man bor. Man mår bättre av att finnas nära familj och vänner under tillfrisknandet, säger socialnämndens ordförande Marjo Gustafsson.

Invigning Röda Villan Marjo Gustafsson klipper band
Marjo Gustafsson (S) ordförande i Socialnämnden klipper bandet till Röda Villan. Bredvid henne; Annicka Dahlberg föreståndare för Röda Villan samt Victor Eriksson Gonzales och Helena Persson, enhetschefer på Vuxenenheten. 

Även ett sviktboende

Röda Villan kommer även att vara ett så kallat sviktboende för personer som får återfall under behandlingstiden, något som naturligt ingår för många på vägen mot ett tillfrisknande. Boendet kommer att vara en dygnetruntverksamhet och sju medarbetare är anställda till Röda Villan.

Öppnandet av Röda Villan har dröjt på grund av att byggnaden var i behov av omfattande åtgärder och ombyggnationer för att leva upp till olika krav och för att anpassas till målgruppen. 

Röda Villan ligger intill stöd- och motivationsboendet Nygården som i höstas utökades och nu har totalt 20 platser.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-03-20
Sidansvarig: Jenny Thorell