Nu kan du felanmäla direkt i mobilen

Ute i vårsolen och ser fel i gatumiljön? Kanske en felparkerad bil, skadegörelse eller överfull papperskorg? Nu kan du felanmäla direkt i din mobil! 

Nu är det enklare att felanmäla sådant som rör vår stadsmiljö som gator, belysning, parker och naturområden.

Ladda ner appen ”Felanmälan Nyköpings kommun” i din mobiltelefon. Där väljer du kategori för felanmälan, sedan kan du enkelt ange var felet finns, antingen på den aktuella adress du befinner dig på eller genom att pinna fast det aktuella felet på en karta. Man kan också fota felet och skicka med i anmälan. 

På kartan får du även en överblick av samtliga felanmälningar i stadsmiljön och vilken typ av fel det rör sig om.

Den som vill får en återkoppling när felet har åtgärdats. 

Förhoppningen är att appen ska göra det enklare för alla att berätta om fel, så att de också snabbare kan åtgärdas. 

– Appen är ett verktyg för att förenkla kommunikationen med medborgarna. Det skapar en möjlighet att snabbt och enkelt uppmärksamma kommunen på skador och fel på våra gemensamma ytor och anläggningar, viket i sin tur gör att kommunen snabbare ska kunna åtgärda bristerna, säger Tommy Carlsson som är verksamhetschef för enheten Gata, park och hamn i kommunen. 

Fakta Felanmälan-app

  • Appen heter Felanmälan Nyköpings kommun
  • Finns att ladda ner i Google play (Android) och Apple store (iOS).
  • Här anmäler du fel på belysning, fritidsanläggningar, gata/gång- och cykelvägar, grönytor, parker och torg, parkering och annat som rör det offentliga gaturummet.
  • Fel som rör vatten, avlopp eller kommunala fastigheter felanmäler du enklast på webben.
  • Synpunkter, som beröm eller klagomål: lämnar du enklast på nykoping.se/synpunkten
Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-04-19
Sidansvarig: Malin Brunelius