Stora Mötesdagen visade på likheter – och skillnader

Om vi ser varandras olikheter och likheter, slår sönder fördomarna, så är det lättare att nå gemensamma mål. Det sa Nysams ordförande och fastighetsägaren Rikard Bender under Stora Mötesdagen.

Under torsdagen möttes ett 80-tal företagare, tjänstemän och politiker för att tillsammans jobba för ett ännu bättre företagsklimat i Nyköping.

Mentimeterfrågorna visade att många insåg att snabbhet och korrekthet stod högst på företagarnas önskelista i kontakterna med kommunen. Men att det samtidigt ofta gick långsammare än de skulle önska.

Det är bra att vara tydlig med att reda ut vad handläggningstid egentligen är. Det kan betyda olika för olika roller, men blir lättare om man har en gemensam bild.

Någon nämnde att det är viktigt att som tjänsteman vara smidig, trots att det finns ett strikt regelverk att följa. En attityd kan vara serviceinriktad och positiv eller misstänksam. 

Viktigt också att tänka på att ett ärende i mängden för en tjänsteman kan vara livsavgörande för företagaren. Genom råd och vägledning når man bäst resultat, poängterade Björn Lindgren, regionchef på Svenskt Näringsliv i Sörmland.

Kommundirektör Erik Carlgren konstaterade att tjänstemän ibland fungerar som lagens väktare för att saker inte ska gå överstyr. Vid borden hördes bland annat att den demokratiska processen gör att handläggningen ibland upplevs som frustrerande långsam, men att det kan vara nödvändigt.

Tankar och idéer under dagen kom på pränt och ska så småningom införlivas i näringslivsstrategins handlingsplan som näringsliv och kommun enats om gemensamt.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-05-25
Sidansvarig: Annika Hedberg