Maten inom äldreomsorgen blir kommunal senhösten 2018

Nu tas de första stegen i arbetet mot kommunalt tillagad mat i kommunala skolor, förskolor och äldreboenden. Maten inom äldreomsorgen blir först ut och kommer att bli kommunal under senhösten 2018, när avtalet med ISS går ut.

Våren 2016 beslutade kommunstyrelsen (KS) att måltider inom skolan och äldreomsorgen på sikt ska drivas i kommunal regi, istället för av entreprenörer som idag. Arbetet är inlett, i mitten av augusti började den nyanställda kostchefen Marianne Backrud-Hagberg. Under hösten kommer hon att forma den nya kostorganisationen med namnet Måltidsservice.

Äldreomsorgen först med kommunal tillagning

ISS lagar maten inom äldreomsorgen och Sodexo inom skola och förskola. Inom skolan löper avtalet med Sodexo till 2020, det blir kommunal mat först efter det. Avtalet med ISS löper ut i november 2018. I samband med det tar kommunen över tillagningen av maten till kommunens äldreboenden och till matlådorna inom hemtjänsten.

ISS personal kommer att erbjudas anställning i kommunen

ISS använder i dag kommunens kök och tillagningen fortsätter som tidigare i samma kök. ISS personal kommer att erbjudas anställning i Nyköpings kommun, det kallas verksamhetsövergång. Just nu sker förhandlingar mellan kommunen och Kommunal kring det avtal som reglerar övergången mellan de olika arbetsgivarna. Information till berörda kommer att komma när det är klart.

Kontakt för frågor:

Marianne Backrud Hagberg
Verksamhetschef Måltidsservice
Nyköpings kommun
0155-24 78 08
marianne.backrud.hagberg@nykoping.se

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-09-03
Sidansvarig: Anna Malm