Malin Mattsson Flennegård får Hédi Frieds lärarpris

Malin Mattsson Flennegård, gymnasielärare i svenska och religion och pedagog i Toleransprojektet i Nyköpings kommun, får utmärkelsen Hédi Frieds lärarpris av Michael A Frieds stiftelse. Stiftelsen premierar lärare som gör en extra insats i syfte att bekämpa främlingsfientlighet, rasism och antisemitism med utgångspunkt i lärdomar från Förintelsens historia. Malin får priset för sina insatser inom sin lärargärning.

I sin undervisning använder Malin lärdomar och berättelser från Förintelsen för att lyfta det djupast mänskliga, både det värsta och det vackraste. Det har hon särskilt närmat sig genom etiska och existentiella frågor samt genom skönlitteratur och skrivande. Demokrati- och värdegrundsfrågor har präglat mycket av hennes undervisning, och hon har drivit flera olika projekt kring mänskliga rättigheter. Malin mottar sitt pris och en prissumma på 15 000 SEK vid en ceremoni den 2 februari på förlaget Natur & Kultur i Stockholm.

- Jag känner mig hedrad och väldigt glad över detta pris, inte minst över att få vara en liten del i Hédi Frieds strävan efter att föra kunskaper och berättelser om Förintelsen vidare till nya generationer, säger Malin. Demokrati och värdegrundsfrågor är syret i allt jag gör som lärare. Förintelsen var raka motsatsen till det som är tolerans, samexistens och demokrati. 

Lärargärning och engagemang 

Malin började arbeta som gymnasielärare i Nyköpings kommun 1998 och har främst undervisat elever inom Naturvetenskapliga programmet samt nyanlända elever inom Språkintroduktionen på Nyköpings gymnasium. Hon har även förberett och genomfört resor till Förintelsens minnesplatser i Polen. Just nu arbetar hon som pedagog inom Toleransprojektet i Nyköpings kommun. Vid sidan om det anlitas hon ofta som föreläsare i olika lärarfortbildningar kring demokratiundervisning i skolan. 

- Jag ser hur eleverna växer i sig själva och tillsammans av allt de lär sig och av att låta de stora och svåra frågorna vändas inåt, säger Malin. De inser då hur nära de kan komma historien och sig själva genom att närma sig en händelse som Förintelsen på flera olika sätt, genom berättelser, skrivande och skapande. För mitt i all fakta om kronologi, statistik, lägerkomplex och deportationer finns människor av kött och blod – offer, förövare, de som stod bredvid, barn, åldringar, vänner, lägerkommendanter, mammor. De var människor precis som vi.

Om Michael A Frieds Stiftelse

Michael A. Frieds Stiftelse arbetar för att motverka främlingsfientlighet, rasism och antisemitism. Varje år delar stiftelsen ut Hédi Frieds lärarpris till lärare som har gjort särskilt kreativa, nytänkande och toleransbefrämjande utbildningsinsatser i sitt arbete. Stiftelsen grundades av författaren och psykologen Hédi Fried den 4 maj 1994. Hédi överlevde Förintelsen och kom till Sverige 1945. 


Malin Mattsson Flennegård. Till höger i Auschwitz Birkenau april 2017, på resa i Förintelsens spår tillsammans med elever ur Toleransprojektet.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-01-26
Sidansvarig: Marie Strömqvist