Lösning för Sibro dämme och regleringen av Båven beslutad

KS fattade beslut 26 mars 2018 om att ansöka om tillstånd för vattenverksamhet enligt den föreslagna alternativa lösningen för Sibro dämme och regleringen av Båven.

Nyköpings kommun har sedan 1940-talet ägt dämmet i Sibro som ligger i sjön Båven. Ingen verksamhet pågår numera vid dämmet men där har tidigare bedrivits kvarnverksamhet. Dämmet har inget tillstånd för hur vattennivån regleras i Båven idag.

Länsstyrelsen Södermanland har förelagt Nyköpings kommun att ansöka om tillstånd för dämme vid Sibro och reglering av Båven, alternativt utrivning av befintligt dämme. Senast 15 april 2018 ska en ansökan om lösning av situationen vara inlämnad till Mark- och miljödomstolen. Läs mer om lösningen och om projektet. 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-04-05
Sidansvarig: Annica Nilsson