Lärarbristen påverkar klass 6 i Tystberga

Efter att ha sökt efter behöriga lärare till Tystberga under en längre period ser skolledningen nu över olika alternativ för att kunna säkra upp undervisning och betygssättning för de sju elever som går i årskurs 6 i Tystberga skola. 

Utbildningschef Anci Stierna berättar att det är lärarbrist inom hela F-6 organisationen och att hitta behöriga lärare till Tystberga har varit särskilt svårt. 

- För att säkra elevernas rätt till undervisning och för att säkerställa betygssättning var vår lösning att flytta de sju eleverna till existerande klasser på Långbergsskolan. 

Igår, torsdag 25 januari, hölls ett informationsmöte med berörda vårdnadshavare där bland annat rektor, utbildningschef och Barn- och ungdomsnämndens ordförande var på plats. Utbildningschef Anci Stierna berättar att det var ett bra möte, där det var viktigt att lyssna in vårdnadshavarnas synpunkter och tankar kring den lösning som föreslagits. 

- Det pedagogiska läget är oförändrat, det vill säga vi har fortfarande inte hittat en behörig lärare. Men efter gårdagens möte, där vi hade ytterligare samtal med vårdnadshavarna, väljer vi att se över lösningen och hur vi på bästa sätt kan organisera för förbättrad utbildningssituation. Vi fortsätter att ha en kommunikation med vårdnadshavarna och eleverna och ska återkomma under nästa vecka. 

Ordföranden i Barn- och ungdomsnämnden Kent Pettersson håller med och säger att gårdagens möte var ett betydelsefullt dialogmöte.  

- Vi ska se över detta en gång till för att se om vi på ett ännu bättre sätt kan möta elevernas rätt till utbildning och samtidigt dämpa vårdnadshavarnas oro om snabba beslut och flytt.

Vi måste hitta långsiktiga lösningar i följderna av den nationella lärarbristen, avslutar Kent Pettersson. 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-01-26
Sidansvarig: Annika Broman