Lägesbild Brandkärr är en grund för fortsatt arbete

I höstas pågick ett arbete i Nyköpings kommun för att ta fram en lägesbeskrivning av bostadsområdet Brandkärr och identifiera vad man behöver arbeta med för att göra området tryggare. Resultatet var ”Lägesbild Brandkärr”, en beskrivning av de utmaningar som finns i nuläget.

Syftet var inte att ta fram en heltäckande bild som beskriver hur det är i Brandkärr, säger Patrik Kullman, Räddningschef och samordnare för arbetet med Lägesbeskrivning Brandkärr. 

– Lägesbilden togs fram för att identifiera problembilden, alltså det vi behöver arbeta med för att åtgärda. Därför är det bara de negativa sidorna av området som blir belysta i Lägesbeskrivningen. Givetvis finns det mycket positivt i området också, säger Patrik Kullman. 

Medborgardialogen i Brandkärr

Shoaib, boende i området, och polis Lotta Thyni i samtal under gårdagens medborgardialog. 

Lägesbeskrivningen kompletteras bland annat med polisens trygghetsmätning, men även den medborgardialog som genomfördes i Brandkärr under onsdagskvällen.

– Närvaron under medborgardialogen visar att det finns ett stort engagemang för området bland de boende. Det borgar för att det finns en vilja och goda förutsättningar att tillsammans skapa en trygg och trivsam miljö, säger Patrik Kullman.

Det finns ett behov av att samordna kommunens alla insatser så att mottagandet fungerar med allt ifrån utbildning till skola, boende, arbete och fritidssysselsättning. Lägesbild Brandkärr är en utgångspunkt som visar en del av de utmaningar som finns. 

Fem problembilder har identifierats och det är utifrån dessa man jobbar med åtgärder, ofta i nära samverkan med polisen och föreningsliv.

– Vi har fått till ett bra samarbete med ett antal föreningar i området. Ett exempel är föreningen ”Ung i Brandkärr” som startats i samarbete med polis, skola och socialtjänst. Föreningen skapar aktiviteter för barn och unga i området, berättar Patrik Kullman. 

Andra åtgärder är satsningen på medborgarkvällar en gång i månaden under parollen ”Alla möts”. Kommunen arbetar också aktivt med boendefrågan.

– Problembilderna finns inte bara isolerade i Brandkärr utan kan förekomma i hela Nyköping. Vi arbetar tillsammans med de som vill ha en förändring, säger Patrik Kullman.

Bakgrund

Lägesbild Brandkärr togs fram genom intervjuer och det samlade resultatet består av en presentation. Det finns ingen samlad rapport. 

De fem problembilderna utifrån vilka man jobbar med åtgärder är: otrygghet, trångboddhet, samhället i samhället, mottagande av nyanlända och brist på språkkunskaper. 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-06-21
Sidansvarig: Malin Brunelius