Konstaterade fall av bakterien VRE i äldreomsorgen

Inom Nyköpings kommuns äldreomsorg har det konstaterats flera fall av bakterien Vancomycin Resistenta Enterokocker (VRE). Vi följer och arbetar efter landstingets riktlinjer.

Det handlar om ett flertal patienter som har kommit från Nyköpings lasarett till boenden. De hittills konstaterade fallen av bakterien VRE inom den kommunala omsorgen finns på korttidsboendet på Mariebergsgården och på boendena Hållet och Fruängskällan.

Vår rutin i vårt dagliga arbete är att jobba utefter Socialstyrelsens riktlinjer Basal hygien i vård och omsorg. 

Vi följer och jobbar efter landstingets rekommendationer när det gäller bakterien VRE och smittspårningar. 

Vi följer även hygienrutiner för kommunal hälso- och sjukvård i Sörmland

Mer information och kontaktuppgifter

Frågor och svar om VRE samt kontaktuppgifter, finns på landstingets webbplats. 

 

Kontakt vid pressfrågor:

Karin Lindgren, verksamhetschef för äldre- och demensboenden,

Telefonnummer: 0155-45 74 91, mejl: karin.lindgren@nykoping.se 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-03-23
Sidansvarig: Jenny Thorell