Kommunfullmäktige 12 juni 2018

Köpet av Horsvik skjuts på framtiden. Under kommunfullmäktiges sista sammanträde före sommaruppehållet togs beslutet att återremittera ärendet för att komplettera beslutsunderlaget. 

Medfinansieringsavtalet för Nyköpings resecentrum klubbades igenom, liksom revidering av sotningstaxa.

En motion om att arbeta mot övergrepp inom barnidrotten genom det så kallade Idrottsbrevet avslogs, med hänvisning till att kommunen redan arbetar med frågan.

Beslutet att köpa Horsvik för drygt 14 miljoner för att omvandla det till ett utflyktsmål tillgängligt för många Nyköpingsbor skjuts fram. Allianspartierna ville se en återremiss av ärendet för att se över bland annat driftskostnader. Efter en omrösning bland fullmäktigeledamöterna beslutades att bereda ärendet vidare.

Länk till underliggande handlingar och förslag till beslut finns här.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-06-13
Sidansvarig: Annika Hedberg