Kommunen för dialog med LRF om torkan

Torkan slår hårt mot lantbrukarna i kommunen som nu jagar foder till sina djur. Näringslivsenheten har en nära dialog med LRF för att ha koll på läget och LRF bekräftar att situationen är kännbar. Kommunen försöker bidra, men möjligheterna är begränsade.

Kommunens markförvaltare har beredskap för kontakter med de lantbrukare som kan behöva stödbete och för närvarande finns det utrymme att beta de kommunala markerna hårdare än vad som görs just nu. Flera gårdar har erbjudits bete men ännu inte nyttjat möjligheten.

Det här gör kommunen

Kommunledningen följer situationen och står i kontakt med LRF. Det finns inte mycket foder eller bete att erbjuda eftersom mycket mark är utarrenderad, men vissa möjligheter finns.

  • Alla marker med högt gräs slås, om markförhållandena tillåter det. Markerna ligger inom kommunens arrendeavtal och i år har större arealer än normalt slagits. På det sättet har markerna i hög grad bidragit till foderbehoven.
  • Stadsnära mark kan betas även om det kan betyda begränsade områden. De kan ofta inte slås på grund av ojämnheter och annat. De kan också kräva nya instängslingar av de djurägare som vill nyttja dem.
  • Vissa betesmarker i kommunens ägo kan betas hårdare än i dagsläget.
  • Enligt LRFs önskemål är kommunens markförvaltare beredda på snabba kontakter med lantbruksnäringen om att tillfälligt få nyttja mark vid akuta behov.

Pressad tid väntar

LRF Sörmland diskuterade foderfrågan på ett lantbrukarmöte i onsdags kväll. Mötet har återkopplats till Näringslivsenheten men inte resulterat i några önskemål annat än att lantbrukarna vill uppmärksamma kommunen på att det kommande året kan innebära pressande situationer för många gårdar. Förhoppningarna om regn är stora eftersom en ytterligare skörd skulle kunna rädda situationen.

"Stöd svenska gårdar – köp svenskt kött"

LRF tar däremot gärna emot kommunens hjälp att lyfta nyttan med att konsumera svenskt kött. Det finns en stor risk för nödslakt framöver och gårdarna vet att slakterierna inte tar emot fler djur än det finns marknad för. Att köpa svenskt och helst närproducerat kan därför vara ett sätt för privata hushåll och kommunala verksamheter att visa sitt stöd i en exceptionell situation.

- Vi har en bra dialog med LRF och en stor förståelse för deras svåra situation, säger näringslivschef Maria Karlsson. Den nya kostorganisation kommunen nu ska bygga kan mycket väl ge oss större möjligheter att påverka inköp av mat i kommunens verksamheter. I augusti tillträder vår nya kostchef för att vi ska kunna ombesörja mat i egen regi i kommunala skolor, förskolor och äldreboenden.

Markförvaltarna nås hela sommaren

Nationellt samverkar nu regeringen, Jordbruksverket och LRF för att hitta lösningar på foderbehov och konsekvenser för livsmedelsproduktionen. Foder finns i norra Sverige som fått rikliga höskördar. För djurägarna har priset ökat kraftigt. I Sörmland försöker många lantbrukare trygga sitt vinterbehov och kommer därför inte att kunna sälja till andra i samma omfattning som normalt. 

Den som vill ha kontakt med kommunens markförvaltare om betesmark och foder ombeds kontakta Kommunservice på 0155-24 80 00. De kopplar vidare till markförvaltare som finns i tjänst hela sommaren.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-07-12