Kommunal fritidsgård planeras ligga centralt

Under hösten intensifieras planeringen kring den kommunala fritidsgård som beräknas öppna under 2019.  

I dag finns nio fritidsgårdar i Nyköpings kommun. De drivs av föreningar som får bidrag från kommunen. Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2017 att utbudet för ungdomar ska kompletteras med en kommunal fritidsgård. 

– Mycket fint arbete görs men betydelsen av fritidsgårdar är stor och kanske kan mer göras. En kommunal fritidsgård ska kunna stärka upp genom samordning och erfarenhetsbyte med de frivilliga aktörerna. Det kan handla om utbildning för personal, gemensamma aktiviteter och liknande. Vi vill göra mer för ungdomarna och tror att ett större utbud blir bra, säger Carina Wallin, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden. 

Vad händer i höst?

Planering ska göras om plats för den kommunala fritidsgården, som ska ha ett centralt läge. Personalbehov, ekonomiska ramar och behov av investeringar ses över. Utöver denna centrala fritidsgård finns planer på en verksamhet även i Brandkärr. Den satsningen ligger vid sidan av denna redan beslutade fritidsgård. 

 

Kontakt för frågor: 

Carina Wallin, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden
Tfn 0155-24 89 83
carina.wallin@nykoping.se

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-07-02
Sidansvarig: Annika Hedberg