KS den 3 september 2018

Nya företag till Hemgården, brandförsvarsamarbete och ökad bemanning stod på dagordningen under höstens första kommunstyrelsesammanträde.

Motion om hotade författare

Folkpartiet (nuvarande Liberalerna) väckte 2012 en motion om att Nyköping bör vara en fristadskommun för hotade författare genom att ansöka om medlemskap i ICORN, International Cities Of Refuge Network. Engagemanget, där bland annat en person arbetar med detta på 20-25 procent, beräknas kosta kommunen 400 000 – 500 000 kronor per år. Kommunstyrelsen bifaller motionen genom att arbeta för ett medlemskap och utreda vidare möjligheten att eventuellt i samarbete med andra kommuner, landsting eller region ta emot hotade konstnärer.

Ökad bemanning inom äldrevård och social barn- och ungdomsvård

Statliga stimulansmedel kan användas för ökad bemanning inom äldrevård och social barn- och ungdomsvård. KS fattade beslut om att tilldela resurser till en dietist, ett extra nattlag på Myntan samt ett serviceteam som arbetar över flera äldreboenden. För barn- och ungdomsvården satsas pengarna bland annat på extra socialsekreterare och studentmedarbetaravtal.

Konstinvesteringar

Enligt Nyköping kommuns konstpolicy avsätts en miljon kronor årligen till investeringar i kost. Årets investeringar blir 800 000 kronor till Stigtomta skola och 200 000 till flyttbar konst.

Toleransprojektet

Toleransprojektets andra år avslutades i juni. Delrapporten visar att resultatet är positivt ur flera aspekter, bland annat upplever flera elever att deras skolresultat påverkats positivt både under och efter deras medverkan i projektet.

Bidrag till Kiladalen

KS beslutade att Kiladalens utvecklings AB får 45 000 kronor ur Landsbygdsmiljonen. Det ska gå till premiärvisningen och panelsamtalet om en film som producerats i Stavsjö: en utbildningsfilm i landsbygdsutveckling.

Optionsavtal

Truckstyle Sweden AB och Nyköpings kommun ska skriva optionsavtal för del av fastigheten Svecia 1 i Vida. Avtalet gäller 5 000 kvadratmeter som skulle kosta 1,1 miljoner kronor och gäller till och med den 1 oktober 2018.

Markförsäljning

Expertiss AB får köpa mark i Hemgården, fastigheten Fargo 4, för 3 008 500 kronor.

Samverkan med Södertörn

För att få en mer robust krisledning ska Sörmlandskustens räddningstjänst inleda ett samarbete med Södertörns brandförsvarsförbund. Samverkan gäller utalarmering och systemledning. Kostnadsökningen förväntas bli cirka 1,2 miljoner kronor per år för Nyköping.

Medborgarförslag om grönytor

Kommunstyrelsen bifaller det medborgarförslag som gäller grönytorna i kommunen.

Länk till underliggande handlingar och förslag till beslut finns här.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-09-04
Sidansvarig: Annika Hedberg