KS den 21 maj

Beslut som rör Nyköpingsån, en ny gång- och cykelväg och köp av Horsvik. Det står på kommunstyrelsens dagordning den 21 maj.

Horsvik

Studsvik Nuclear AB vill sälja Horsvik, en del av fastigheten Hånö säteri, till Nyköpings kommun. KS föreslås rekommendera kommunfullmäktige att besluta om att köpa Horsvik för 14 miljoner. I affären ingår ett gammalt skärgårdshemman, marker, två öar och 730 000 kvadratmeter vatten. Planen är att göra Horsvik till ett attraktivt utflyktsmål lättillgängligt för Nyköpingsbor.


Gång- och cykelväg

En ny gång- och cykelväg planeras på Fruängsgatan mellan Västra Kvarngatan och Hamnvägen. KS föreslås ge Tekniska divisionen i uppdrag att anlägga den samt att anvisa 3 miljoner kronor ur KS ofördelade investeringsmedel.


Medfinansiering 

KS föreslås godkänna det medfinansieringsavtal som tagits fram tillsammans med Trafikverket. Kommunen är exempelvis med och betalar för stödmurar längs järnvägen och större entréer till Nyköpings resecentrum. Trafikverket betalar delar av en ny bro mellan Blommenhovsvägen och Hemgårdsvägen.


Lägenheter och gruppboenden

Behovet av lägenheter och gruppboenden inom Social omsorgs verksamhet är fortsatt stort. KS föreslås besluta att upphandla hus via SKL-Kommentus och bygga i Stigtomta, Arnö och Malmbryggshagen. Även bostäder i Nävekvarn är aktuella, men ska utredas vidare. Sammantaget gäller det 40 lägenheter och 18 gruppboendeplatser för totalt 107 miljoner kronor. De första husen beräknas stå inflyttningsklara inom ett år efter beslut.


Förstärkning av socialsekreterare

KS föreslås besluta att ansöka om statliga pengar för att frigöra tid för socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården. För Nyköpings kommuns del gäller det 1,4 miljoner kronor. Pengarna kan exempelvis användas för fler socialsekreterare, arbetsledare eller administratörer, så att socialsekreterare får mer tid för myndighetsutövning.


Avsiktsförklaring

Kommunen och Landstinget Sörmland har kommit överens om hur de ska samarbeta kring lasarettsområdet och området kring Nyköpings resecentrum. KS föreslås godkänna avsiktsförklaringen och ge Samhällsbyggnad i uppdrag att göra en förstudie.


Förstudie kring Nyköpingsån

KS föreslås besluta att Samhällsbyggnad får 0,5 miljoner för att göra en förstudie för att visa på vilka åtgärder kring Perioden som gynnar goda fiskvandringsvägar och ökar möjligheten för forspaddling. Studien ska vara klar i slutet av 2018.

 

Länk till underliggande handlingar och förslag till beslut.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-05-15
Sidansvarig: Annika Hedberg