KS den 15 oktober

Förstudien gällande förskolor och skola i Oppeby samt statliga pengar till integration. Det är några av de ärenden som kommunstyrelsen har på sitt bord inför sammanträdet den 15 oktober.

Förstudie förskola och F-6-skola i Oppeby

Tekniska divisionen har haft i uppdrag att göra en förstudie för att se behov, placering, ekonomi och tidsplan för att bygga ny förskola, skola och idrottshall i Oppeby. KS föreslås godkänna förstudien och lägga den till handlingarna.

Statligt bidrag för integration

Nyköpings kommun har ansökt om – och fått positivt förhandsbesked om – nio miljoner kronor i statligt bidrag 2018 för att främja integration. KS föreslås fatta beslut om att ge Samhällsbyggnad i uppdrag att kartlägga behovet och föreslå åtgärder i områdena Brandkärr och Marieberg. Efter stor inflyttning behövs fler gemensamma samlingsplatser, som föreningslokaler, torg och verksamheter. 

Statliga pengar för gång- cykelstråk

I den regionala planen för utveckling av transportsystemen i Sörmland finns olika potter. Nyköpings kommun har fått pengar ur en pott för Nyköpings resecentrum. Eftersom inga pengar kan användas direkt till resecentrum föreslås kommunen nu ansöka om att få använda en del av pengarna till förberedande åtgärder, i detta fall gång- och cykelstråket på Fruängsgatan.

Delårsrapport

Kommunstyrelsen föreslås godkänna delårsrapporten för första halvåret 2018.

Medborgarförslag

Kommunstyrelsen ska fatta beslut om medborgarförslag som rör en fritidsgård i Stenkulla och tiggare och hemlösa.Här finns en länk till samtliga ärenden och underliggande handlingar och förslag till beslut.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-10-10
Sidansvarig: Annika Hedberg