Beslut om förskolepaviljonger på KS

Kommunstyrelsen den 11 juni 2018 beslutade bland annat att hyra paviljonger till Herrhagens skola och Långsätter förskola för att utöka platserna.

Cirkulationsplats Lennings väg

En cirkulationsplats planeras till Lennings väg-Husarvägen. Trafikverket står för hälften av kostnaden, eller max 4 miljoner kronor.  Det statliga bidraget hänger på att cirkulationsplatsen byggs före årsskiftet. KS beslutade att anvisa Tekniska divisionen 8 miljoner kronor för bygget.

Utökning av elevplatser Herrhagens skola

TEK och BUK får av KS uppdraget att förbereda för att markbereda och montera inhyrda paviljonger samt utöka antalet elevplatser på Herrhagens skola. För 2,8 miljoner kronor bereds platser för 60 barn.

Utökning av förskoleplatser Långsätter förskola

KS fattade beslut om att anvisa medel för att börja förbereda mark vid Långsätters förskola för att kunna utöka antalet platser. Paviljonger hyrs in för en 10-årsperiod och kommer att rymma cirka 30 barn. Anna af Sillén (M) med stöd av övriga allianspartier yrkade på i första hand återremiss för att förbättra beslutsunderlaget, i andra hand på avslag. Beslutet blev enligt framskrivet förslag.

Höjning kommunal borgen

KS beslutade att höja den kommunala borgen för EU-projekt Skavsta. Tidigare borgenssumma till Stockholm Skavsta flygplats var 8,1 miljon. Nya summan föreslås bli 11 miljoner. Anledningen är att EU nu kräver att borgen även ska innefatta investeringar i form av eget arbete. Beslut i frågan ska även fattas i kommunfullmäktige.

Organisationsförändring grundsärskolan

KS beslutade att utöka verksamheten med en klass på Gruvan/Långbergsskolan. Övrig verksamhet finns på Långsätterskolan.

Avsiktsförklaring med Skavsta flygplats

Stockholm Skavsta flygplats, Nyköpings kommun och Skanska har ingått ett samarbete, vilket nu ska formaliseras i en avsiktsförklaring, för att utveckla framtidens flygplatsområde. För att utveckla området krävs en väl sammanhållen profil som identifierar karaktären på områdets befintliga och kommande verksamheter.

Läs mer om utvecklingen av Skavsta verksamhetsområde.

Projekt Best Planet

Nyköpings kommun har nyligen påbörjat ett samarbete med företaget Scandinavian Edutainment AB kring projektet Best Planet - ett ekologiskt science center med fokus på klimat, miljö och hållbarhet. Upplevelseparkens idé är ännu i en konceptfas men samarbetet föreslås formaliseras i en avsiktsförklaring som innebär att parterna ger varandra exklusivt stöd och inte för etableringsdiskussioner med andra liknande verksamheter. 

Kaféet Campus Nyköping

Kaféet och receptionen i Campus behöver byggas ut. Det finns även behov av ny videoutrustning till distansutbildningarna. KS skjuter till 675 000 kronor för inventarier och teknik för att rusta Campus.

Resvaneundersökning

För att arbeta vidare med kommunens transportstrategi ska en resvaneundersökning genomföras med Nyköpingsborna under hösten. Samhällsbyggnad får medel ut tidigare års resultat för en grön omställning för att göra undersökningen. Den ska undersöka hur, var och när vi reser samt varför vi väljer de transportmedel vi gör.

Försäljning av mark till Fokusskolan

KS beslutar att sälja fastigheten Hälsovården 3 och del av Ekensberg 1:16 till Fokusskolan, enligt en tidigare överenskommelse.

Forum och Festdagarna 2018

KS fattar formellt beslut om att pausa Forum Nyköping under 2018. 1,2 miljoner tidigare anvisade medel återgår därigenom till kommunstyrelsens ofördelade medel. Nyköpings Arenor får i uppdrag att arrangera Nyköpings festdagar, en tradition sedan 1987. Festdagarna får cirka 700 000 kronor i år. Framöver ska beloppet arbetas in i Näringslivsenhetens kommande budget.

Länk till underliggande handlingar och dokument

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-06-11
Sidansvarig: Annika Hedberg