Invigning av försök med sex timmars arbetsdag

Den 1 mars startade försöket med sex timmars arbetsdag på två verksamheter inom äldreomsorgen i Nyköpings kommun. Försöket kommer att pågå i 1,5 år och under den tiden behåller personalen sin heltidslön men arbetar sex timmar per dag.

Invigningen av Nyköpings kommuns försök med sex timmars arbetsdag gick av stapeln på Hållets äldreboende som är en av de två verksamheter som ska vara med i försöket. Den andra verksamheten är Sörgårdens demensboende och totalt kommer ca 90 medarbetare att delta.

Målet med försöket är bland annat att förbättra hälsan för medarbetarna och därmed minska sjukfrånvaron, öka samarbetet och få mer nöjda medarbetare.

På plats vid invigningen var politiker, personal från boendena och tjänstemän från kommunen samt hyresgäster. Tillsammans firades starten med traditionsenligt mingel, bandklippning och tal.

Invigning förösk med sex timmars arbetsdag
Veronica Andersson och Nicklas Franzén inviger försöket med sex timmars arbetsdag på Hållets äldreboende.

- Jag är stolt över att vi vågar ta det här steget och försöker göra något åt vårdpersonalens situation. Hela landet har en utmaning i att hantera sjuktalen och efterfrågan på personal inom vården och med det här försöket sätter vi Nyköping på kartan, säger Nicklas Franzén, kommunalborgarråd i Nyköping som var en av politikerna som klippte bandet vid invigningen.

- Jag har pratat med både personal och hyresgäster och de tycker alla att det här försöket ska bli spännande, säger Veronica Andersson, ledamot och ordförande i Vård- och omsorgsnämnden. Hyresgästerna här på äldreboendet uttrycker att det är rätt personal som får chansen till försök med sex timmars arbetsdag. Jag tror också det här är en bra sak för Nyköpings kommun som arbetsgivare och för vårt rekryteringsarbete.

Försöksenheterna Hållet och Sörgården har inför försöket rekryterat personal för att täcka ökningen av personalbehov. Theresia, Laila och Annette är nyrekryterade och var på plats vid invigningen.

- Vi hade hört på olika håll om att kommunen skulle genomföra ett försök med sex timmars arbetsdag. Så när vi hörde att det var bestämt och man sköte personal så sökte vi. Det ska bli spännande att få vara med och se hur vi reagerar på arbetstiden och det nya schemat. Att vi inte längre ska ha delade turer kommer nog göra mycket. Sen tror vi att försöket på längre sikt kommer att resultera i mindre personalkostnader.

Anställda Hållet
Theresia, Laila och Annette är nyrekryterade och ska ingå i försöket med sex timmars arbetsdag.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-03-07
Sidansvarig: Lova Sima