Integrationsdag inspirerade till handling

Det räcker inte med att knuffa personer ur kriminalitet. Man ska också dra in dem i samhället. Och vi måste arbeta tillsammans. Det var grundbudskapet när 130 poliser, politiker, kommuntjänstemän och föreningsaktiva möttes under ett seminarium om integration i Nyköping.

Om vi inte bekämpar utanförskapet kommer det att påverka oss alla negativt. Och utanförskapets kostnader är höga. Det säger nationalekonomen Ingvar Nilsson som har jobbat med integrationsprojekt över hela landet, i synnerhet i Malmö och Stockholms förorter.

integrationsseminarium

Över 130 personer samtalade om hur utanförskap i Nyköping bäst kan bekämpas.

Budskapet är tydligt: För att inte förlora miljarder i ett senare skede måste vi våga investera miljoner nu. Enligt hans beräkningar kostar en brottsaktiv gängkriminell person 23 miljoner kronor i samhällskostnader under en 15-årsperiod. Det dubbla om systemkostnaderna för samhället att skydda sig räknas in.

Även sämre skolresultat har en prislapp, menar han. Varje ung människa som riskerar ett flerårigt utanförskap för att den tidigt misslyckades i skolan kostar 10-15 miljoner kronor i samhällskostnader.

Stora satsningar behövs

Ingvar Nilssons erfarenhet säger att det är viktigt att satsa stort, inte dutta med tidsbegränsade småprojekt. Större satsningar som löper över flera mandatperioder och är beslutade med bred politisk majoritet har bättre chans att påverka på riktigt.

För att bryta mönster och förändra systemet ska man satsa på hela området, inte bara på individer. Erfarenheten visar att de personer man satsat på flyttar och att i deras ställe kommer ännu fler som lever i utanförskap, säger Ingvar Nilsson.

I Nyköping finns nu en handlingsplan för integration som utgår bland annat från den lägesbild som gjordes av Brandkärr, kommunens mest socioekonomiskt utsatta stadsdel.

Handlingsplanen vill kraftsamla

Handlingsplanen tar upp mycket av det som Ingvar Nilsson pekar på är viktigt: att det finns en övergripande styrning, en satsning på att rusta ett helt område, kraftsamla med hjälp av skola, socialtjänst, polisen, bostadsföretagen och eldsjälar.

Under dagen föreläste även företagaren Jonas Berg, som framgångsrikt jobbat med inkludering i många år och den tidigare tungt kriminelle René Lobos, som berättade om sin bakgrund och vad som fick honom att hoppa av.

Diskussioner om samarbete

I mindre grupper kunde sedan alla deltagare diskutera hur arbetet borde gå framåt och hur alla kan samarbeta.

Björn Littmarck, kommunens integrationsstrateg, avslutade med att konstatera att Nyköping är stort nog för att ha resurser att förändra och litet nog att ha nätverk som känner varandra. En bra grund för att motverka att fler hamnar i utanförskap. 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-10-05
Sidansvarig: Annika Hedberg