Infrastrukturen viktig kommande år för näringsliv och Kommunbygderåd

Nu har svaren sammanställts efter enkäten som gjorts inför arbetet med kommunens nya översiktsplan. Femtio företagare svarade liksom Kommunbygderådet som representerar landsbygdsorternas näringsliv. Tre tydliga områden definierades för att de ska kunna utveckla sina verksamheter i framtiden.

Tillgång till bra infrastruktur, lokaler till lägre priser och möjligheter att transportera sig med bil är det viktigaste för företagen. Bredband kommer också högt upp på önskelistan för företag på landsbygden. Svaren skiljer sig lite åt beroende på om företaget drivs i tätorten eller på landsbygden.

Kommunbygderådet framför bland annat att kommunen bör reservera mark så att omkring en fjärdedel av kommunens åtagande gentemot Sverigeförhandlingen om 7 400 bostäder kan byggas utanför tätorten. De vill också att kommunen pekar ut prioriterade orter i kommunen som kan fungera som servicecentra i bygderna. De vill också att kommunen ser på Nyköpingsbanan och TGOJ-banan som viktiga resurser för framtida lokala och regionala förbindelser.

Läs mer om företagens svar i översiktsplanen

Läs vad kommuninvånarna tycker är viktigast i översiktsplanen

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-09-27