Informationsmöte om Brädgården 1

Tisdag 24 april kl 18:00-20:00 är alla som vill välkomna på informationsmöte om det nya bostadsområdet som planeras i hörnet Ringvägen och Folkungavägen.

Mötet arrangeras på Clarion Connection Hotell Kompaniet. En gemensam presentation av detaljplaneförslaget och projektet startar kl 18:15, men det går bra att dyka upp på mötet även efter det. Tjänstemän från Nyköpings kommun och representanter för byggaktören och arkitekterna finns på plats för att berätta och svara på frågor från kl 18:00 till 20:00, tisdag 24 april 2018.

Samrådet för detaljplaneförslaget pågår till och med 7 maj 2018.

300 bostäder planeras

I området, där det idag finns en bilhandel planeras det för 300 bostäder. Ambitionen är att skapa ett område med en varierad bostadsbyggnation både vad gäller utformning och storlekar. Bebyggelsen ska vara varierad med flerbostadshus i 4-7 våningar kombinerat med radhus och stadsradhus i 2-3 våningar. Här ska det också erbjudas utrymmen för lokaler för butiker eller andra verksamheter i byggnadernas bottenvåning mot Ringvägen och Folkungavägen. Byggaktören är Nötudden Fastigheter och Stadsvillan.

Läs mer om projektet och hur du tycker till under samrådsperioden. 

Planförslaget medför drygt 300 bostäder i en varierad bebyggelse med flerbostadshus i 4-7 våningar kombinerat med radhus och stadsradhus i 2-3 våningar. Här skapas en torgyta, plats för butiker och verksamheter.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-04-20
Sidansvarig: Annica Nilsson