Indienresa ger internationella erfarenheter

Nyligen kom några Nyköpingselever hem från en studieresa de gjort i Indien. Syftet med resan är att ge eleverna internationell erfarenhet och utveckla kunskaper om kulturella, sociala och ekonomiska faktorer i världen. 

Eleverna från Nyköpings gymnasium har genomfört sin praktik, APL (Arbetsplatsförlagt lärande) och gymnasiearbete i Indien. På dagtid praktiserade eleverna ute i olika verksamheter i lågkastbyn Katchur, där eleverna också bodde samt i staden Uthukottai i närheten av Chennai, huvudstad i delstaten Tamil Nadu i södra Indien. 

- För att eleverna ska få ut så mycket som möjligt av resan och sin praktik får de delta i det dagliga arbetet lokalt, säger Elisabeth Egrelin, lärare på Vård- och omsorgsprogrammet. Samtidigt får de upptäcka hur livet i Indien kan vara.

Ämnesfrågor, pedagogiskt arbete och sjukvård

Samhällsprogrammets elever gjorde sitt gymnasiearbete under resan. Deras uppgift var att studera vissa ämnesfrågor, exempelvis vattenproblematik och arrangerade äktenskap. Tillsammans med tolkar sökte de upp politiska funktioner och pratade med folk ute i byn om hur ämnesfrågorna påverkade samhället. 

Elever från Barn- och fritidsprogrammet gjorde sin APL på en skola, Matrikulation school, och på ett barnhem i Katchur. Där fick de bland annat delta i undervisningen och i det pedagogiska arbetet med barnen. 

Vård- och omsorgsprogrammets elever genomförde sin APL på Julia sjukhus, ett mindre sjukhus utanför Chennai som drivs av nunnor och fungerar som en vårdcentral dygnet runt. Sjukhuset tar emot alla typer av patienter, behandlingar och åkommor. Eleverna fick hjälpa till med att exempelvis ta blodtryck och blodprov. De fick även vara med vid en förlossning och polikliniska operationer samt akut trauma. 

Värdefulla kunskaper trots språksvårigheter

Engelska är inte så utbrett i den delen av landet där eleverna bodde och vistades, även om det fanns en del människor som var bekanta med språket. Trots att det rådde språksvårigheter gick det bra att genomföra praktiken och att göra sig förstådd. 

- Jag har haft praktik innan så jag hade en hel del kunskaper därifrån att ta med mig på resan, säger Rikard Söderström, elev i årskurs 3 på Vård- och omsorgsprogrammet. Det var bra, för trots att det ibland var svårt att förstå varandra språkmässigt så kunde vi ändå förstå de medicinska delarna och visa varandra vad vi menade. Den kommunikationen fungerade bra.

En värdefull chans
Rikard är glad för att han åkte med på resan och vill inspirera fler att göra likadant. 

- Det är något av det bästa jag någonsin gjort. Jag har lärt mig mycket, inte bara om vård, säger han. Man får en chans att åka och den ska man ta.  Resan skapar en större förståelse för att vardagen kan se annorlunda ut på olika ställen i världen, och man lär sig att värdera saker i livet. Det gick exempelvis inte att vara uppkopplad på nätet i Indien och den delen lärde jag mig att uppskatta. Då fanns det tid till att i stället leka med barnen på barnhemmet, och bara vara i nuet.


På Julia sjukhus. Rikard med studiekamrater från Vård- och omsorgsprogrammet.
Foto: Elisabeth Egrelin.

Om Indienresan

Sedan 2010 har Nyköpings gymnasium erbjudit elever att resa till Indien för APL. Elever från Samhällsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet har rest till Indien i årskurs 2 och 3 för sin praktik. Eleverna är i Indien under två till tre veckor beroende på program.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-02-13
Sidansvarig: Marie Strömqvist