Höstens program på Anhörigcenter

Nu kan du anmäla dig till höstens anhöriggrupper, tematräffar, mötesplatser och föreläsningar på Anhörigcenter. Anhörigcenter finns till för dig som stöttar eller vårdar någon oavsett anledning.

Anhöriggrupper

Anhöriggrupper sker ofta i studiecirkelform utifrån ett studiecirkelmaterial, där du får möjlighet att dela tankar och erfarenheter tillsammans med andra som är i liknande situation.

Anhöriggrupper startar när tillräckligt många är anmälda.

Tematräffar

Det finns två olika typer av tematräffar; vissa med fokus på ökad kunskap genom information andra med fokus på samtal och erfarenhetsutbyte

Tematräffar för ökad kunskap:

 • Från beslut till inflytt – om boende för personer med funktionsnedsättning
 • Demens – om hemtjänst och dagverksamhet
 • Suicid – för dig som förlorat en närstående i suicid
 • God man och förvaltare - vem kan få stöd?
 • Fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning
 • Stöd från kommunen
 • Patientnämnden – vad kan de hjälpa dig med?

Tematräffar med samtal och erfarenhetsutbyte för dig som:

 • vårdar och stöttar en närstående oavsett anledning
 • har en närstående med stroke
 • är förälder till ett barn med funktionsnedsättning
 • har en närstående med beroendeproblematik
 • vill ta dig ur ett medberoende

Mötesplats

En onsdag varje månad arrangeras mötesplats där du kan komma till Anhörigcenter för att fika och träffa andra anhöriga för samtal och erfarenhetsutbyte.

Föreläsningar:

 • Självskadebeteende och ätstörningar – Monica Johansson berättar om egna erfarenheter och om det stöd som finns att få genom föreningen SHEDO 
 • Autsim och konsekvenser i vardagen – Lena Nilsson är konsult i pedagogiskt arbete inom autism. Hon föreläser om egna upplevda erfarenheter och möten med ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Temadagar uppmärksammas

Nationella anhörigveckan

Nationella anhörigveckan i början av oktober uppmärksammas med två föreläsningar:

 • Innan bägaren rinner över - Att hitta en vardag med acceptans till livet och dess prövningar – Agneta Lundqvist som är utbildad i MI, KBT och mindfulness berättar om sina erfarenheter med att ha en mamma med demens och hjärtproblem och vara förälder till två vuxna barn som på olika sätt behöver stöd.
 • Kan jag hjälpa min närstående som har beroendeproblem? Carina Bång, som är CRAFT-terapeut och bland annat har skrivit böckerna "Du är viktig" och "släpp kontrollen-vinn friheten", ger tips och verktyg för hur du kan förbättra ditt förhållningssätt och din kommunikation med en person som har beroendeproblematik

Världsdagen för psykisk hälsa

Den 10 oktober är det Världsdagen för psykisk hälsa. Då föreläser Charlie Eriksson som själv lidit av psykisk ohälsa. Han berättar hur han hittade motivationen till att börja inspirera och motivera andra ungdomar att välja livet. Han är också engagerad i att skapa en social acceptans kring psykisk ohälsa.

Efter föreläsningen berättar olika representanter om vad det finns för stöd att få när det gäller psykisk ohälsa. Föreläsningen är ett samarrangemang med Uppdrag psykisk hälsa.

Gratis

Det kostar inget att delta i grupper, tematräffar och föreläsningar, men antalet platser är begränsade. Därför krävs det oftast föranmälan.

Mer information

Mer information om Anhörigcenter, anhöriggrupper, tematräffar, mötesplatser och föreläsningar finns på Anhörigcenters webbsida. Programmet finns också i sin helhet i ett dokument. 

Kontakt

Telefonnummer: 0155-45 74 10
e-post: anhorigcenter@nykoping.se

Varmt välkommen!

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-06-15
Sidansvarig: Jenny Thorell