Horsvik blir skärgårdspärla för fler

Nyköpings kommun planerar att köpa Horsvik för att utveckla den anrika kulturmiljön till en attraktiv plats tillgänglig för många.

Redan nu är stora delar av landområdet skyddat som Natura 2000-område. Planen är att bevara de höga natur- och kulturvärden som finns på platsen.

- Kommunen har en unik möjlighet att säkra allmänhetens tillgång till den sörmländska skärgården. Det har även väldigt stor betydelse för de som bor och verkar i skärgården att kommunen tar ansvar för tillgången till skärgården, säger Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande.

Platsen ägs i dag av Studsvik Nuclear AB. Det finns små bostadshus, trädgårdar, åkertegar, båthus och gammal tallskog med utsikt över viken och öarna utanför.

- Det här är Nyköpings fönster ut mot skärgården, ett av Sörmlandskustens bäst bevarade skärgårdshemman där tiden i vissa fall stått still sedan 1950-talet, säger kommunekolog Bjarne Tutturen.Vad är Horsvik?

Horsvik är en liten gård där den ålderdomliga miljön finns kvar utan moderniseringar. Flera hundra meter stenmurar inramar små åkertegar intill gårdsbebyggelsen som ligger på en udde intill havet, strax nordost om Studsviks brygga. Utanför finns skärgårdsreservaten Stendörren, Ringsö, Sävö, Långö, Hartsö, och Stora Bergö. Stora delar är skyddat som Natura 2000-område, framför allt för den artrika betesmarkens värden.

Varför köper vi det?

Nyköpings kommun köper Horsvik för att säkerställa, tillgängliggöra och utveckla ett attraktivt utflyktsmål med bad, naturturism, kulturmiljövård, uthyrning av stugor och utomhuspedagogisk verksamhet. Området blir extra viktigt för kommuninvånare som saknar bil eller båt, eftersom länstrafiken trafikerar Studsvik. 


Vad händer nu och framöver?

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige föreslås fatta beslut om att Nyköpings kommun förvärvar del av fastigheten Hånö Säteri 1:9. Därefter ska en fastighetsbildning ske så Horsvik blir en egen fastighet.
När köpet är klart ska området rustas så att miljöerna behåller och utvecklar de värden som finns. Flera byggnader behöver ses över och betesmarken behöver skötas för att bevara den biologiska mångfalden. Området är föreslaget att bli ett kulturreservat. 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-05-09
Sidansvarig: Annika Hedberg