Historia och framtidsplaner presenterades för Nöthagen

Under måndagkvällen 17 september arrangerades ett informationsmöte om Samhällsbyggnadsbolagets och HSB:s planer i Nöthagen. Ca 75 personer deltog i mötet där bland annat arkitekterna från Nyréns bjöd på en historisk tillbakablick.

Det planeras för 1300 bostäder, skola och förskola samt verksamheter som handel, kontor och caféer i området som idag till största delen består av industrier. Många var nyfikna på planerna och några uttryckte oro kring den framtida trafiken och de föreslagna byggnadernas höjder.

Samhällsbyggnadsbolaget visade bland annat upp en modell som visar planerna för området.

Nyköping växer!

Nyköpings kommun arrangerade mötet där planarkitekten Sofia Buhrgard berättade om själva processen kring arbetet med detaljplaneändringen efter att Carl-Åke Andersson, ordförande i Bygg- och tekniknämnden inlett mötet på temat att Nyköping växer. Målet med 700 nya invånare innebär ett tryck på bland annat bostadsbyggande, infrastruktur och skolor. Att vi blir fler i Nyköping betyder samtidigt att vi kan behålla och utöka den kommunala servicen. Att utveckla Nöthagen är ett sätt att möta tillväxten vilket även Maria Ljungblom, chef för Plan- och naturenheten i Nyköpings kommun förstärkte.

Slakthuset bevaras och en park skapas

Samhällsbyggnadsbolaget köpte fastigheten Raspen 1, 2 och 3 för några år sedan med planerna att bygga bostäder men också att förvalta flera av de byggnader som finns i området, till exempel Slakthuset. Den historiska förankringen har fått stor plats i planerna för området. Kulturmiljön ska säkerställas och man vill skapa en unik mix av gammalt och nytt, vilket  Gustav Karlsson, planeringsarkitekt och Mattias Ekelund, byggnadsarkivarie på Nyréns Arkitekter berättade om.

Hållbar stadsutveckling, lummiga och lugna bostadsgårdar samt en blandning av funktioner i området ska framkalla en hemkänsla. De vill dessutom skapa en park och flera mötesplatser samt plats för förskola och skola i området. Närheten till Nyköpings framtida resecentrum är viktig för utvecklingen i området. Läs mer om Nyköpings resecentrum.

Flera byggnader bevaras i området för att behålla kulturmiljön och de historiska inslagen.

Vad händer nu?

Sista dag att lämna synpunkter är 5 oktober 2018. Efter samrådet sammanfattas synpunkterna i en samrådsredogörelse och planarkitekterna bearbetar och reviderar förslaget beroende på vilka synpunkter som har inkommit. Därefter följer granskningsförfarandet myndigheter, organisationer och allmänhet har då möjlighet att skicka in yttranden igen. Efter granskning fattar politikerna i Bygg- och tekniknämnden beslut om antagande av planen. Läs mer om detaljplaneprocessen.

Mer om detaljplaneförslaget

Läs mer om detaljplaneförslaget där du också hittar gestaltningsprogrammet med bilder och illustrationer samt hur du kan vara med och tycka till om förslaget. På sidan hittar du också vanliga frågor och svar om till exempel trafik.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-09-24
Sidansvarig: Annica Nilsson