Helt ny förskola och paviljonger ska minska platsbristen

Fler barn i Nyköping behöver förskoleplats. Nu planeras en helt nybyggd förskola som kan ta emot cirka 150 barn från olika områden. Till dess köps paviljonger in och en ny avdelning startar.

Behovet av förskoleplatser i Nyköping är stort, framför allt i nordöstra området. Samtidigt är nuvarande Fjärilens förskola i Brandkärr sliten. Planen är att bygga en helt ny förskola i Träffenområdet. Den placeringen gör förskolan mer tillgänglig för barn från fler områden och skapar på så sätt integration.

– Planeringen för nya förskolor fortgår och nu sätter vi igång med att bygga nästa. Vi ska se till att alla som behöver en förskoleplats har tillgång till det när Nyköping växer, säger Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande.

Börjar byggas nästa år

Den nya förskolan beräknas börja byggas nästa år för att kunna öppna hösten 2020. Eftersom området redan är detaljplanerat för förskola går det att komma igång med bygget snabbt. 

– I förstudien tittade vi på ett par områden, med utgångspunkt i ekonomi, tid, innehåll och risker. Träffenområdet har många fördelar och eftersom detaljplaneprocessen redan var gjord för den platsen kan vi korta tiden för genomförande, säger projektchefen Thomas Nygård.

Läget för den nya förskolan är bra med tanke på både gång- och cykelvägar samt kollektivtrafik. Området har mycket goda förutsättningar för utelek och både Hjortensbergsbadet och en nyanlagd lekplats ligger i närheten.

Andra åtgärder 

Men redan från maj kommer det att finnas fler förskoleplatser centralt då en ny avdelning med 30 platser öppnar vid Högbrunns förskola. 

Just nu iordningställs lokalerna. Om allt går enligt plan så kan verksamheten ta över lokalerna under maj, säger Mikael Karlsson, fastighetschef. 

Dessutom planeras inhyrning av förskolepaviljonger för placering vid Långsätters förskola på Arnö. Det kommer att finnas plats för 30 barn.Tills de nya lokalerna är klara är det fortfarande svårt att hitta platser på förskolorna.

Vi gör vårt absolut yttersta för att ordna plats i rätt tid. Vår förhoppning är att kunna erbjuda platser i Nyköpings centrala delar från och med maj, säger Linda Uller, utbildningschef Förskola.


Mer information om platsbristen i förskolan kan du läsa om här. 


Kontakt vid frågor:

Urban Granström, kommunalråd, tfn 0155-24 83 50

Thomas Nygård, projektchef Tekniska divisionen, tfn 0155-24 83 52

Linda Uller, utbildningschef Förskola, tfn: 0155-24 82 25

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-03-05
Sidansvarig: Annika Hedberg