Här föreslås nya ridsportanläggningen ligga | Nyköpings kommun Nyköpings kommun

Här föreslås nya ridsportanläggningen ligga

Kommunen arbetar för fullt med planering och förberedelser inför byggandet av en ny ridsportanläggning. Platsen föreslås bli vid Flättnaleden på Arnö.

Förprojekteringen av ny ridsportanläggning är nu slutförd och kommer att presenteras på kommunstyrelsens möte 29 januari.


- Utformningen är inte färdig än men förslaget handlar om en större anläggning med ridskola, inackorderingar och möjlighet till tävlingar. Vi har tittat på andra ridsportanläggningar i Sverige och tagit hjälp av experter inom området. En del är också att titta på driften och hur organisationen kring anläggningen kan se ut, säger Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande.

Stor anläggning på tillgänglig plats

Kommunen har undersökt flera tänkbara placeringar som uppfyller de behov som finns hos en stor ridsportanläggning och som också möter kraven på tillgänglighet.


- Det här blir en verksamhet för främst barn och unga, så det ska vara lätt och tryggt att komma hit med cykel eller buss. Den här platsen ligger väldigt tillgängligt. De vidsträckta markerna runt om fungerar bra till ridvägar och hästarna får tillgång till stora hagar, säger projektchef Thomas Nygård.


Kommunen äger marken vid Flättnaleden, det finns kommunalt VA förberett liksom fiber och fjärrvärme. Platsen ligger nära allmän väg, cirka 300 meter från en busshållsplats och vid gång- och cykelväg. Med bara cirka 2,5 km från motorvägen mot Oxelösund blir anläggningen mer åtkomlig för besökare utifrån vid större ridtävlingar och evenemang.

Vad händer nu?

Förberedande arbeten som att avverka träd på platsen kommer att göras som ett första steg, troligtvis under våren 2018. Förprojekteringen och förslaget om fortsättning som projektering kommer att tas upp som ett ärende på KS 29 januari.

Hur sköts arbetet?

Tekniska divisonen har gjort förprojekteringen i samråd med Mia Lundqvist från Svalsta byggkonsult AB som rådgivare. Mia Lundqvist har många års erfarenhet av ridsportanläggningar och har nyligen arbetat med Linköpings kommuns nya ridsportanläggning Smedstad och det nybyggda Lasätters Ridhus utanför Nyköping.
Synpunkter har samlats in från ridskolor och övrig hästnäring som är aktiva i kommunen samt från Stjärnholms Ryttarförening i Oxelösund och Svenska Ridsportförbundet. Dialogen med aktörerna i regionen ska fortsätta.

Läs gärna mer om projektet här. 

Kontakt vid frågor:

Urban Granström 
Kommunstyrelsens ordförande 
Tfn 0155-24 83 50 

Thomas Nygård
Projektchef
Tekniska divisionen
Tfn 0155-24 83 52

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-01-17
Sidansvarig: Annika Hedberg