Hantering av händelse med sociala medier i hemtjänsten

Några enstaka medarbetare inom hemtjänsten har använt sociala medier på ett oetiskt sätt. Nyköpings kommun ser allvarligt på händelsen, har vidtagit åtgärder för det som har inträffat och hemtjänstkunder är informerade.

Den direkta åtgärden var att när arbetsgivaren fick kännedom om det inträffade avstängdes berörda medarbetare omedelbart. En Lex Sarah-rapport är gjord och utredning pågår. De hemtjänstkunder som kunnat identifieras och nåtts har blivit informerade om vad som skett och en polisanmälan har gjorts.

– Det är oacceptabelt det som hänt och jag känner med de kunder som blivit drabbade. Att bryta mot kommunens sekretess och tystnadsplikt är allvarligt. Självklart ska våra medarbetare även följa våra etiska riktlinjer om hur vi ska förhålla oss till de vi jobbar för, säger Carina Bark, verksamhetschef för hemtjänsten i Nyköpings kommun.

Intern utredning

När allvarliga händelser sker gör vi en rapport enligt Lex Sarah, vilket innebär att det nu pågår en intern utredning kring omständigheterna.

– Nu behöver vi avvakta vad utredningen visar för att se vilka fler åtgärder som behöver vidtas, säger Carina Bark. 

Vård- och omsorgsnämnden har anmält händelsen direkt till IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-04-12
Sidansvarig: Carina Bark