Gratis simskola för förskoleklasser

I höst erbjuds barnen i förskoleklasserna på Nyköpings grundskolor avgiftsfri simundervisning vid tre tillfällen.

Ett statligt bidrag som gäller hösten 2018 gör att samtliga grundskolor erbjuds möjligheten att ta med barnen till Hjortensbergsbadet för utbildning i badvett på land och i vattnet.

Skolorna måste själva bekräfta att de kan delta de bokade tiderna, där Medley och föreningen Junis står för utbildningen.

Inbjudan och information har gått ut till alla skolor som har förskoleklasser – såväl kommunala som fristående. Om du som förälder har funderingar kring detta, kontakta din skola.

Medley driver Hjortensbergsbadet på uppdrag av Nyköpings kommun.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-08-13
Sidansvarig: Anna Malm