Fullmäktige klubbade igenom köp av Horsvik

Nyköpings kommun köper Horsvik, en del av skärgårdsfastigheten Hånö säteri. Det beslutades under ett extrainsatt kommunfullmäktigesammanträde på tisdagen.

Beslutet togs efter en omröstning bland fullmäktigeledamöterna, där 31 röstade för och 29 röstade emot.

Frågan om köp av Horsvik var uppe på fullmäktigesammanträdet den 12 juni, då beslut togs om att återremittera ärendet för att komplettera beslutsunderlaget.

Horsvik köps av Studsvik Nuclear AB för 14 miljoner. Pengarna tas ur kommunstyrelsens ofördelade investeringsram för 2018. I ett första skede kommer ansvaret för förvaltningen att ligga på Samhällsbyggnad.

Mer information om Horsvik finns här. 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-07-04
Sidansvarig: Annika Hedberg