Fruängsgatan blir säker för fotgängare och cyklister

Med start den 27 augusti bygger Nyköpings kommun vidare på det cykelstråk som just blivit klart vid Teaterparken. Nu byggs delen Västra Kvarngatan till Hamnvägen, som ska stå färdig i slutet av året.

Sträckan mellan Västra Kvarngatan och Hamnvägen är en del av det cykelstråk som ska löpa hela vägen från Södra Bangårdsgatan till Hamngatan. Kommunen planerar att bygga sista delen upp mot Södra Bangårdsgatan under 2019. Gång- och cykelvägen blir dubbelriktad. Den blir belyst och kommer att sopsaltas under vintersäsongen.

- Det här är ytterligare en pusselbit för att göra det lätt att välja cykeln i Nyköping. Vi kopplar ihop bit för bit för att få sammanhållna cykelstråk, berättar projektledare Almir Malkoc.

Fruängsgatan mellan Västra Kvarngatan och Bagaregatan blir enkelriktad för biltrafik. De befintliga parkeringar blir kvar. En vändplan kommer att byggas i slutet av Bagaregatan. Bagaregatan blir fortsatt dubbelriktad. Övergångsstället vid Spelhagsrondellen (NASvensson) kommer att få övergångsskyltar som blinkar när cyklist eller gående närmar sig.

- Det blir ofrånkomligen lite stökigt under byggtiden. Vi hoppas att nyköpingsborna har tålamod med bygget och tycker att slutresultatet blir bra, säger Almir Malkoc.

Tidplan och avstängningar under byggtiden:

Från vecka 32: Fruängsgatan mellan Västra Kvarngatan och Kungsgatan är enkelriktad.
Vecka 35: Alla parkeringsplatser på Fruängsgatan mellan Västra Kvarngatan och Bagaregatan stängs, för att fräsa bort asfalt. När det arbetet är klart stängs p-platser av vid aktuellt arbetsområde.

Måndag 27/8: Arbetet börjar. Asfalt rivs på trottoarer och gatan fräses.
Mitten av oktober: Fruängsgatan från Västra Kvarngatan till Bagaregatan blir enkelriktad.
Slutet av året: Hela sträckan stängs för asfaltering under två dagar.

Aktuell information om projektet finns på: nykoping.se/fruangsgatan

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-08-22