Hyresavtal väntar på genomlysning

Den senaste tiden har kommunens hyressättning för restauranglokaler  uppmärksammats eftersom de inte är i nivå med andra marknadshyror för kommersiella lokaler i stan. 

För cirka ett och ett halvt år sedan, i april 2017, uppmärksammade kommunen att de hyror som tillämpas för kommersiella lokaler inte har en marknadsmässig hyra. Enligt lag får en kommun inte vara vinstdrivande vilket leder till olika typer av modeller, riktlinjer och avtal beroende på hus, läge och verksamhet. Kommunfastigheter är hyresvärd för kommunens lokaler, Nyköpings Arenor har några få kommersiella hyresavtal till hyresgäster inom Arenornas verksamheter.

Modellen behöver ses över

- Vi har behov av en översyn av hyressättningen och en modell vi kan tillämpa på ett marknadsmässigt sätt för våra kommersiella lokaler. Det är angeläget att vi får fram en modell som kan vinna acceptans hos alla parter, säger Mikael Karlsson, fastighetschef.

Den modell som använts för hyressättningar behöver ses över och i april 2017 fick Fastighetsägarförbundet Mitt Nord uppdraget att göra det. Fastighetsägarna meddelar att de på grund av de personella resurserna inte mäktat med att påbörja uppdraget men att de förhoppningsvis kan börja med det innan årsskiftet. Uppdraget har inte varit okänt i det som kommunicerats om hyresavtal den senaste tiden. Målet är att översynen kan leda till förändringar av hyresmodellerna så vi att får rekommendationer och villkor som är anpassade för marknad och mål.

Värt att vänta på en bra utredning

- Vi beklagar alla att genomlysningen dröjt men tycker det är värt att vänta på Fastighetsägarna med anledning av deras breda kompetens i dessa frågor. Avsikten med genomlysningen är att se på helheten, säger Maria Karlsson, näringslivschef. Eventuella frågor hänvisas till Kommunfastigheter.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-11-12