Fortsatt provtagning vid Tystberga vattentäkt

Onsdagen den 17/1 skedde en olycka på E4 vid Tystberga och diesel läckte ut. Nyköping vatten stängde av intaget av råvatten från vattentäkten som en extra försiktighetsåtgärd. Den utredning som startat ger positiva delbesked, men provtagning fortsätter för att helt säkra vattentäkten.

- IVL (Svenska Miljöinstitutet) har gett oss en delrapport som är positiv. Men för att vara helt säkra kommer de att göra fler provtagningar, berättar Mats Lindberg, VA-chef i Nyköpings kommun.

Nyköpings kommun, Trafikverket och IVL arbetar tillsammans med den utredning som ska ge svar på om vattentäkten kan ha påverkats. Den första analysen visar att det finns gamla föroreningar i vägbanken, men inga som kan härledas till onsdagens olycka. De gamla föroreningarna påverkar inte vattentäkten.

Under fredagen den 26/1 kommer IVL att ytterligare undersöka vattendrag och bäckar för att se om det finns några spår av föroreningar. Observationsrör kommer att sättas i den östra sidan av vägbanken för ytterligare provtagning.

Tankbilar fortsätter köra vatten till vattentornet

De tankbilar som försörjt Tystberga med vatten kommer att fortsätta köra tills utredningen är helt klar.

- Vi kommer att ha möten igen under nästa vecka (vecka 5) för att se vad de senaste analyserna ger, säger Mats Lindberg.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-02-02