Första stegen mot kommunal kostorganisation

Nu tas de första stegen i arbetet mot egenlagad mat i kommunala skolor, förskolor och äldreboenden. En verksamhetschef rekryteras och kommer framöver att börja forma den nya kostorganisationen.

Våren 2016 beslutade kommunstyrelsen (KS) att måltider inom skolan och äldreomsorgen på sikt ska drivas i kommunal regi, istället för av entreprenörer som idag.

- Maten har stor betydelse för vår verksamhet. Det blir lättare att ställa krav och följa upp med måltidsproduktion i egen regi. Vi ser fram emot fortsatt utveckling av den offentliga maten och förhoppningsvis fler lokala produkter i nästa livsmedelsupphandling, säger kommunstyrelsens ordförande Urban Granström.

Nyköpings kommun har haft måltidsproduktionen upphandlad sedan 1992. Det pågår utredningar i flera kommuner om att ta hem matproduktionen, exempelvis i Upplands Väsby. I Västerås och Trosa har man gått ifrån entreprenad till egenlagad mat i kommunal regi.

ISS lagar idag maten inom äldreomsorgen och Sodexo inom skola och förskola. Redan nu är en del av måltidsproduktionen kommunal; 19 förskolor och en skola (Ålberga) har måltidsproduktion med egen personal.

Vad händer just nu?

En utredning har gjorts och slutrapporten presenteras på kommunstyrelsen (KS) 7 maj. Då väntas KS ta ställning till rapportens förslag om att avsätta medel till renovering eller utbyte av maskiner och utrustning i köken inom förskolor och skolor. Det föreslås ske successivt under en tvåårsperiod och är en upprustning som behöver göras oberoende av vem som driver måltidsproduktionen. En inventering av behoven för köken inom äldreomsorgen föreslås också.

En verksamhetschef, underställd kommundirektören, rekryteras nu och beräknas vara på plats efter sommaren.

Ny kostorganisation i kommunal regi

Under hösten 2018 kommer verksamhetschefen att börja forma den nya kostorganisationen.

- Det är många delar i den här förändringen och den kommer att ta tid. Inom skolan löper avtalet med Sodexo till 2020, det blir kommunal mat först efter det. Maten inom äldreomsorgen kommer att bli kommunal innan dess men vi vet inte exakt när. Vi tror att en samlad organisation för all måltidspersonal är bra. De får en tillhörighet i sin egen profession och en chef med budget för exempelvis kompetensutveckling. Samtidigt kommer de ju att vara nära den verksamhet där de verkar också, säger utredarna Solweig Ericsson Kurg och Marie Johnsson.

Kontakt för frågor:

Solweig Ericsson-Kurg
Utredare
Beställarkontoret
Nyköpings kommun
Tfn 0155-24 89 39

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-05-04
Sidansvarig: Anna Malm