Första året med ettårsanställda

Det var i januari 2017 som ettårsanställningar via OFTA-projektet drog igång, i samarbete med Arbetsförmedlingen. Idag, ett år senare, har 77 personer skrivit på anställningsavtal och finns på arbetsplatser runt om i kommunen.

Ettårsanställningen i kommunen blir ett steg in i arbetslivet. Samtidigt får arbetsplatser hjälp med enklare "fixarjobb" som personalen gjort själva tidigare.

- Vi ser människor växa och utvecklas, många har aldrig haft en anställning tidigare. Tack vare ettårsanställningar får de ett lönekuvert, en merit till sitt CV och färska referenser. Allt fler kvinnor kommer ut i anställning. Det är få avbrott eller uppsägningar vilket visar att vi lyckas i matchningarna – rätt person på rätt arbetsplats, säger projektledare Birgitta Falkeborn.

Ettårsanställda Bibi Maah Islami med sin handledare Lena Mokvist - på Tessins förskola.

Under 2017 har 77 personer skrivit på anställningsavtal som ettårsanställda – 47 män och 30 kvinnor. Av dem har 45 personer tagit chansen att studera vid sidan av sin anställning.

Kostnader för försörjningsstöd minskat med 2,5 miljoner

Sedan projektet startade har kostnaderna för försörjningsstöd minskat med 2,5 miljoner kronor. Arbetsförmedlingen bidrar bland annat med lönekostnaderna. Den ettårsanställde får lön för utfört arbete istället för försörjningsstöd.

Nöjda handledare

Varje ettårsanställd ska ha handledare som stöd på arbetsplatsen, det finns cirka 65 i kommunen. I en enkät fick de svara på hur de trivs med rollen.

- Handledarna gör en ovärderlig insats. Enkätsvaren visar att de är nöjda med informationen om uppdraget och samarbetet med konsulenterna. Majoriteten kan tänka sig att vara handledare igen. Vad de önskar är mer språkstöd och handledarutbildning vilket vi tittar på, säger Birgitta Falkeborn.

FAKTA – var jobbar de ettårsanställda?

  • Skola: 17 platser
  • Förskola: 18 platser
  • Äldreboende: 14 platser
  • Gröna jobb: 24 platser
  • Övriga: 4 platser

Kontakt

Birgitta Falkeborn
Projektledare Omvandla Försörjningsstöd till Arbete (OFTA)
Nyköpings kommun
Tfn 0155-45 73 75

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-02-12
Sidansvarig: Anna Malm