Förskolans workshopdagar utvecklar pedagogerna

När förskolans samtliga pedagoger samlas under tre dagar ligger fokus på kollegialt lärande och inspiration - allt för att få en så bra verksamhet för de minsta barnen som möjligt

Den 11-13 september är det återigen dags för förskolans workshopdagar i Nyköping. Tre dagar med verkstäder, utställningar och föreläsning med fokus på pedagogisk utveckling. Här delar Nyköpings pedagoger med sig till varandra av sin kunskap och berättar om projekt de jobbar i.

Ulrika Johansson på Kompassens förskola, Sofia Thell på Ekbackens förskola och Berith Thörner på Buskyttans förskola, kommer att föreläsa om den utvecklingsstödjande metoden Marte Meo.

Vad är Marte Meo?

Marte Meo är ett utvecklingsstödjande förhållningssätt i mötet med alla barn. Marte Meo betyder fritt översatt ”av egen kraft”. Det går ut på att filma vardagssituationer där pedagogerna samspelar med barnen och bygger upp relationer.

Hur går det till?

Genom filmningen stöttas pedagogerna i hur de kan utnyttja sina resurser ännu mer för att ge barnen det stöd som de behöver. Syftet med metoden är att möta barnen utan att värdera och ge skuld, till exempel ett trevligt ansikte, god ton, dela glädje och ett inbjudande kroppsspråk. Som Martemeo-vägledare hjälper vi pedagogerna att se budskapet bakom beteendet och aktiverar utvecklingen hos barnet.

Vad händer på er föreläsning?

Under föreläsningen visar vi filmklipp från vardagssituationer på förskolan där pedagogerna använder sig av det stödjande förhållningssättet och fördjupar oss lite i de olika byggstenarna.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-09-10
Sidansvarig: Jenny Lagerlund