Förskolans dag 17 maj

Vi firar att förskolan har sitt pedagogiska uppdrag och förskolans viktiga roll för barnens lärande. De kommunala förskolorna uppmärksammar dagen på flera spännande sätt - vad sägs om maskerad, sång, dans och gårdsträffar... 

Med en egen läroplan och kravet på legitimerade lärare har ”dagis” förvandlats till förskola med fokus på barns lärande och individuella utveckling. Förskolan är det första steget i barnens utveckling och utbildning och lägger en grund för framtiden. Det handlar om entreprenöriellt lärande, kreativ återvinning och hållbar utveckling – att få barnen att upptäcka, uppleva, inspireras, utforska och våga. 

Firande av förskolans dag

Förskolorna uppmärksammar dagen på olika sätt – På Svalsta förskola möttes avlämnande föräldrar av en utsmyckad och förberedd förskola. 

- Vi firar dagen med sång, dans och glass, berättar Camilla Larsson, förskolärare på Svalsta förskola. Och ikväll har vi bjudit in barn och vårdnadshavare för en gemensam gårdskväll. Då fixar vi tillsammans i miljöerna på förskolan, till exempel bygga saker för utelek och plantera växter. Vår nye kock Niclas grillar närproducerad korv med spännande bröd som vi bjuder på.

Och förskolan Vattenliljan på Arnö har maskerad idag. 

- Det är valfri klädsel som gäller, berättar Charlotta Ånelöf, förskolechef. Vi kommer att ha sång och lek under förmiddagen. Fokus är på att ha kul och att få uppleva en spännande dag tillsammans. 

Satsningar inom Nyköpings kommuns förskolor

Utbildningschef Linda Uller berättar om de satsningar som görs inom de kommunala förskolorna. 

- I Nyköpings kommuns förskolor har vi de senaste åren gjort en särskild satsning på attraktiva lärmiljöer som ur ett hållbarhetsperspektiv möter barnets nyfikenhet och lust att lära. Till vår hjälp har vi ett kreativt återanvändningscenter, Nybygget, en mötesplats för barn och pedagoger. Hit kan man komma och upptäcka, uppleva och inspireras av miljöerna och materialet. 

På några förskolor finns våra två förskolebussar. Med bussarna kommer barn varje dag ut på nya äventyr. Verksamheten på bussarna har en viktig pedagogisk roll och är liksom all förskoleverksamhet förankrad i förskolans läroplan. 

De allra flesta förskolor har idag förskolecyklar. Elcyklar med plats för totalt sex passagerare. Cyklarna är mycket uppskattade och ger barnen möjlighet att upptäcka och utforska sin omvärld. 

- I allt högre utsträckning arbetar vi med digitala verktyg, berättar Linda Uller. De förstärker och kompletterar vårt pedagogiska verksamhetsinnehåll. Vilka verktyg som används och hur ser idag lite olika ut men många jobbar med programmeringsrobotar och utvecklar den pedagogiska lärmiljön genom projiceringar, ljud och ljus. De digitala verktygen används tillsammans med barnen i ett lekfullt lärande. 

Varje dag erbjuds barnen en näringsrik, varierande kost som innehåller så mycket ekologiska råvaror som möjligt.

- Vi ser måltiden som en stund där ren matglädje ska upplevas, säger Linda Uller. På många av förskolorna är kosten ett lärorikt och lustfullt innehåll i barnens dag där maten upplevs med alla sinnen. Tillsammans med kock och pedagoger luktar, lyssnar, känner och smakar barnen på maten. 

Många av våra förskolor arbetar med minskade barngrupper. Det innebär att den grupp som barnet vistas i under större delen av dagen är anpassad efter Skolverkets riktmärke. Något vi sett haft stor effekt för barns utveckling och lärande samt möjlighet till delaktighet och inflytande. Ambitionen är att i mån av möjlighet sprida satsningen till alla förskolor.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-05-17
Sidansvarig: Annika Broman