Forskningsarbete knyter ihop praktik och forskning

Två doktorander har under en femårsperiod bedrivit verksamhetsnära forskning inom område funktionsnedsättning i Nyköpings kommun. Ett samarbete mellan Nyköpings kommun och Mälardalens högskola som knyter ihop forskning och praktisk verksamhet. 

På onsdag den 21 februari presenterar doktoranderna sina resultat på Campus i Nyköping. Avhandlingarna förväntas bli helt färdiga senare i år. 

Tillsammans med bland annat regionförbundet Sörmland och landstingen i Sörmland och Västmanland har Nyköpings kommun varit en av medfinansiärerna till Mälardalens högskolas forskarutbildning inom hälsa och välfärd.

Division Social omsorg i Nyköpings kommun har därför under en femårsperiod haft två doktorander från Mälardalens högskola knutna till sig, inom området funktionsnedsättning.

– Forskning är utveckling och det är en stor förmån att vi har haft möjlighet att ha doktorander som har bedrivit verksamhetsnära forskning hos oss som vi kan föra ut i verksamheten. Doktorandernas arbete har på ett tydligt sätt satt fokus på flera områden som kommer att bidra till ett fördjupat arbete med målgrupperna, säger Monica Andersson utvecklingsledare i division Social omsorg.

Delaktighet

Lena Talman doktorerar i socialt arbete och hennes forskningsprojekt handlar om delaktighet i vardagslivet ur ett brukar- och vårdgivarperspektiv.

Lena har analyserat genomförandeplaner och intervjuat medarbetare och chefer inom i Nyköpings kommunala omsorg om personer med funktionsnedsättning samt gjort observationer på ett av kommunens gruppboende.

Användning av informations- och kommunikationsteknik

Camilla Ramsten från Akademin för hälsa, vård och välfärd har i sitt forskningsprojekt studerat hur vuxna med lindrig till måttlig utvecklingsstörning använder och har möjlighet att använda informations- och kommunikationsteknik (IKT) som mobil, surfplatta och dator.

Camilla har gjort en nationell kartläggning över hur Sveriges kommuner arbetar strategiskt med policys och strategier för att göra det möjligt för unga vuxna med lindrig till måttlig utvecklingsstörning att använda IKT. Hon har även gjort intervjuer med personal och brukare i Nyköpings kommunala omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Viktigt samarbete

– För Mälardalens högskola är forskningssamarbete med verksamheter som Social omsorg i Nyköping mycket viktigt. De goda erfarenheterna av samarbetet med Nyköpings kommun har resulterat i att vi byggt vidare med andra forskningsprojekt inom samma område i samarbete med andra kommuner i vår region. Det gör att vi på Mälardalens högskola bygger upp ett kunskapsområde som är viktigt både för vår forskning och våra utbildningar inom området hälsa och välfärd, säger Christine Gustafsson docent på Mälardalens högskola.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-02-20
Sidansvarig: Jenny Thorell