Företagare önskar bra infrastruktur och billigare lokaler

Även företagare i Nyköping fick vara med och svara på frågor om Nyköping i framtiden. 24 maj till 24 juni 2018 kunde de svara i en separat enkät, där resultatet är en viktig del i framtagandet av en ny översiktsplan.

Femtio företagare tog chansen och var med och tyckte till. Av de svarande har 68 % sin verksamhet i Nyköpings tätort och 22 % på landsbygden. 10 % har sin verksamhet i en annan kommun. Storleksfördelningen för företagen var jämn och de som svarade kom vanligast från branscherna handel och byggverksamhet.

Läs om resultatet i enkäten riktad till invånare. 

Transport med bil, infrastruktur och billiga lokaler

Möjligheten att transportera sig med bil, bra infrastruktur och tillgång till lokaler till ett lägre pris – det är de tre viktigaste områdena för att företagare ska kunna utveckla sina verksamheter i framtiden, enligt de fetmtio företagare som deltog i enkäten.

Svaren skiljer något åt beroende på om de som svarat driver företag i tätorten eller på landsbygden. Tillgången till bredband hamnar till exempel högt på önskelistan för de som har företag på landsbygden. Att enkelt kunna transportera sig med bil är framförallt viktigt för företagare i tätorten medan de på landsbygden önskar bättringar för gångtrafikanter och cyklister.

Brandholmen, Högbrunn och Kungshagen är populära platser

För företagare i tätorten är behovet av mark och lokaler för att kunna expandera också ett önskemål för framtiden. Det är framför allt Brandholmen, Högbrunn och Kungshagen som är intressanta områden att etablera sig i.

Minst viktigt för utvecklingen tycks utbudet av kultur, idrott och fritidsaktiviteter samt närhet till natur- och rekreationsområden vara.

Ta del av hela enkätresultatet.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-09-25
Sidansvarig: Annica Nilsson