Föreläsning om integration på Nyköpings högstadium för våra politiker

Onsdag eftermiddag deltog samtliga politiska gruppledare i en föreläsning om Nyköpings högstadiums arbete med integration. 

Kent Pettersson, ordföranden i Barn och Ungdomsnämnden som bjudit in till dagen berättar:

- Syftet med mötet är att skapa förståelse samt kunskap över blockgränserna för ett gemensamt ansvar för integration. Vi har haft en lärorik eftermiddag som handlat om utbildning, integration och framtidshopp. Men vi har också tagit del om hur parallellsamhällen, hedersförtryck och religiös/politisk extremism existerar och hur det påverkar förutsättningarna för utbildning och integration.

Förstelärare och samordnare för nyanlända Annelie Danling Brash på I-bas tillsammans med utbildningschef Henrik Eriksson höll i föreläsningen och de berättade om skolans arbete med nyanlända elever. 

- Det är fantastiskt att samtliga gruppledare kommer och att alla partier är representerade för möjlighet till dialog och att skapa kunskap och förståelse som gynnar samhället med skolan som bas, säger Annelie Danling Brash. Det har varit en mycket bra dag där vi pratat om känsliga ämnen och fått till en bra dialog. 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-04-19
Sidansvarig: Annika Broman