Förbättrat ekonomiskt läge

Den senaste ekonomiska prognosen visar en förbättring på 24 miljoner kronor jämfört med prognosen i mars. Förutom ett gediget arbete i nämnder och divisioner är det bland annat förmånliga räntor som gör att prognosen förbättrats.

Totalt visar prognosen ett balanskravresultat på +3 miljoner. Det är 45 miljoner sämre än budget, men 24 miljoner bättre än vad marsprognosen visade.

Något som påverkar siffrorna positivt är en ny skatteprognos och att prognosen för de generella statsbidragen ökat. Kommunens kostnader för lån blir lägre än tidigare väntat.

Prognosen för exempelvis Vård- och omsorgsnämnden och Kommunstyrelsen har förbättrats. Däremot innebär kostnaden för externa placeringar av vuxna inom LSS ett fortsatt stort underskott.

En utmaning är också att få ner övertidskostnader inom exempelvis hemtjänsten, vilket bland annat sker genom ett arbete med att anställa fler.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-07-04
Sidansvarig: Annika Hedberg