Förbättrad arbetsmiljö i socialtjänsten uppmärksammas

Socialtjänsten i Nyköping har satsat på dialog och tillit för att förbättra arbetsmiljön för socialsekreterare. De deltar i ett forskningsprojekt och arbetsmiljöarbetet uppmärksammas av det partsgemensamma samarbetet Suntarbetsliv.

I Nyköping tar politiker och chefer ansvar för att ge socialsekreterarna de förutsättningar de behöver för att kunna göra ett gott socialt arbete, vilket får stor betydelse för arbetsmiljön. Det säger forskaren Wanja Astvik vid Mälardalens högskola och Stockholms universitet som forskar om arbetsvillkor i socialtjänsten.

Nyköpings kommun ingår i forskningsprojektet Hållbar socialtjänst – relationen mellan arbetsmiljö och verksamhetsstyrning. Läs mer om det på nykoping.se.

Starten - dialog

För Suntarbetsliv (som är ett partsgemensamt samarbete mellan fackliga organisationer i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta och har till uppdrag att bidra till friska arbetsplatser inom kommun- och landstingssektorn) berättar Dalia Eid – socialsekreterare och ordförande för fackförbundet Vision i Nyköping – och Gabriel Billing enhetschef i Individ och familjeomsorgen i Nyköpings kommun om hur arbetet för att förbättra arbetsmiljön började i maj 2015 och vad det har mynnat ut i.

Vision tog initiativ till en dialog mellan chefer, medarbetare och politiker som resulterade i en handlingsplan och i konkreta förändringar.

Läs texten på Suntarbetslivs webbplats

Bra exempel

I en annan artikel på Suntarbetslivs webbplats berättar forskaren Wanja Astvik att Individ- och familjeomsorgen i Nyköping är ett bra exempel på hur mer tillit i styrningen av socialtjänsten kan förbättra både verksamheten och arbetsmiljön.

 – Det som är speciellt med Nyköping är att man på olika nivåer pratar om vikten av att kunna göra ett gott socialt arbete. När den frågan står i fokus, så måste man titta på socialsekreterarnas villkor och deras förutsättningar att göra ett gott jobb, säger Wanja Astvik i texten.

Läs hela texten här.

Ingår i Tillitsdelegationen

Genom forskningsprojektet Hållbar socialtjänst ingår Nyköpings socialtjänst även i arbetet med den statliga utredningen Tillitsdelegationen. Den syftar till att analysera och föreslå hur styrning i offentlig sektor kan utvecklas och förändras, för att bättre kunna ta tillvara medarbetares kompetens och erfarenhet och på så sätt bidra till ännu bättre välfärdstjänster.

Tillitsdelegationen presenterar sitt slutbetänkande i juni 2018, då även en antologi ska publiceras, i den kommer Wanja Astviks forskning att finnas med. Läs mer om Tillitsdelegationen här.

Annat arbetsmiljöarbete pågår
Genom Arbetsmiljöverkets inspektion av socialsekreterares arbetsmiljö i Nyköping pågår också ett annat arbetsmiljöarbete för att förbättra socialsekreterarnas arbetsmiljö, framförallt när det gäller lokalernas utformning. 

Kontakt

Dalia Eid, socialsekreterare och ordförande för Vision i Nyköpings kommun:
dalia.eid@nykoping.se 0155-24 84 70

Glenn Andersson, verksamhetschef för Individ- och familjeomsorgen
glenn.andersson@nykoping.se 0155-24 85 70

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-03-07
Sidansvarig: Jenny Thorell