Flera åtgärder i Tystberga skola

Skolinspektionens rapport från sin tillsyn på Tystberga skola lyfter omfattande och allvarliga brister inom flera centrala delar av verksamheten och åtgärder ska vidtas senast den 28 september 2018, annars utgår ett vite. Flera åtgärder är redan på gång och Skolinspektionens rapport kommer att användas som ett verktyg för kommande förändringsarbete. 

Rapporten från Skolinspektionen har anmärkningar på ett antal punkter, bland annat kring rutiner för extra anpassningar och särskilt stöd, att aktivt lärarstöd ska finnas om undervisning sker med olegitimerade lärare och att det saknas systematiskt arbete för att utveckla undervisningen för att nå målen.

Barn- och ungdomsnämnden, divisionsledningen för Barn Utbildning Kultur och skolledningen ser allvarligt på rapporten och en grupp tillsattes direkt som fick i uppdrag att analysera innehållet. 

Utbildningschef Anci Stierna berättar om de åtgärder som redan är på gång i Tystberga skola. 

- Just nu pågår rekrytering av behöriga lärare. Vi sitter i intervjuer och planen är att sätta ihop ett team som tillsammans med skolledning och befintlig personal kan arbeta med verksamhetens utmaningar. 

Redan tidigt i våras var Elevhälsan på plats i Tystberga skola. Personalen ska i höst genomgå utbildning så att deras gemensamma förebyggande arbete och samverkan kring extra anpassningar och stöd kan ta form. Skolledningen arbetar även med att gå igenom rutiner och arbetssätt så att strukturer kan byggas och på så sätt öka kvaliteten och utveckla bland annat undervisningen. 

- Vi fortsätter att analysera rapporten från Skolinspektionen och de bedömningar som är gjorda för att se vilka kortsiktiga och långsiktiga åtgärder som behöver göras, säger Anci Stierna. Vår prioritet är i första hand personalen och eleverna – både skolledning som personal har vårt stöd i sitt dagliga arbete. 

Föräldrar och elever är informerade om rapporten och de åtgärder som görs för att komma tillrätta med problemen.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-05-21
Sidansvarig: Annika Broman