Bostäder byggs – Stigtomta först ut

Lägenheter och gruppboenden planeras för flera områden i Nyköping. Samma koncept som för Havsörnen används. Det innebär troligen att behövande Nyköpingsbor kan flytta in redan nästa år.

Behovet av lägenheter och gruppboenden inom Social omsorgs verksamhet är fortsatt stort. För att möta efterfrågan ska kommunen nu bygga i Stigtomta, Arnö, Nävekvarn och Malmbryggshagen. Kommunstyrelsen har uppe frågan för beslut den 21 maj.

- Vi ser ett fortsatt stort behov av hyresrätter. Det är nödvändigt att vi snabbt kan få fram nya bostäder i alla delar av kommunen, därför är det roligt att vi nu kommer vidare med att bygga bostäder i Stigtomta, säger Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande.

Blandade hyresgäster

Liksom Havsörnen på Ängstugevägen, som stod färdigt tidigare i år, får lägenheterna i Stigtomta både anvisade hyresgäster och personer ur Nyköpingshems bostadskö. Förutom de tio lägenheterna i ett tvåvåningshus byggs ett gruppboende för sex personer.

- Hela byggnationen i Havsörnen tog från kalkylering, bygglov, leverans av huskroppar till montering cirka elva månader, säger Mikael Karlsson, chef för kommunfastigheter.

Två våningar höga

På Arnö Allé är ett gruppboende för sex personer mest lämpligt.I Malmbryggshagen finns möjlighet att bygga tre tvåvåningshus med tio lägenheter i varje samt ett gruppboende för sex personer.

I Nävekvarn fortsätter planeringen för att få en helhetsbild gällande kommande byggnationer i området. 

De prefabricerade husen upphandlas via SKL-Kommentus och kommunen ansöker om statligt investeringsstöd för lägenheterna. Kostnaderna beräknas till 107 miljoner för 40 lägenheter och gruppbostäder för 18 personer. Kommunfastigheter äger och förvaltar fastigheterna eftersom de är direkt anpassade efter kommunala verksamhetsbehov.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-05-14
Sidansvarig: Annika Hedberg