Extra KS och KF tar ställning till Horsvik

Vid senaste kommunfullmäktigemötet  återremmitterades ärendet som handlade om köp av en fastighet i Horsvik. Vid extrainkallade möten den 3 juli kommer beslut att tas om skärgårdsfastigheten.

Sista ordinarie kommunfullmäktige före sommaren hölls den 12 juni. Då begärde alliansen att ärendet skulle återremitteras, för att förbättra beslutsunderlaget.

För att få ett beslut före sommaren har den politiska majoriteten kallat till extra kommunstyrelse och extra kommunfullmäktige den 3 juli. Horsviksfrågan är den enda punkten på agendan.

Underliggande handlingar och beslutsunderlag inför KS finns här.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-06-26
Sidansvarig: Annika Hedberg