Ett händelserikt år med många positiva signaler!

För Nyköpings näringsliv har 2017 varit ett framgångsrikt år. Många företag vittnar om rekordomsättning, nyanställningar och expansionsplaner. Ett år går fort när det är fyllt med mycket innehåll och året som gått har varit klart händelserikt.

Maria Karlsson, näringslivschef Nyköpings kommun.

Det roligaste och mest inspirerande med mitt jobb är att vara ute hos er företagare. Jag tror inte de flesta vet hur många fina företag, marknadsledare, innovatörer och passionerade entreprenörer vi har i Nyköping. När jag blickar tillbaka på 2017 ser jag en orolig omvärld till trots, en stark framtidstro och handlingskraft bland Nyköpings företagare.

Det blir lättare för företagen

För oss som jobbar med näringslivsfrågor har det varit ett aktivt år då nya tjänster som ska underlätta för företagare etablerats, exempelvis "Dukat bord" och "En väg in." Flera nya branschkluster har tagit form och vi har koordinerat ett aldrig tidigare skådat antal markförsäljningar och företagsexpansioner. Året har också inneburit samarbete med den nya näringslivsstrategin. Ett par hundra företagare, politiker och tjänstemän har jobbat tillsammans för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för företagandet framåt i Nyköping och skapat en handlingsplan för fortsatt arbete.

Samarbete tar oss längre

Jag är väldigt glad att vår samverkansstrategi med näringsliv och företagsfrämjande organisationer fungerar så bra. När årets utbud av nätverksträffar, utbildningar och föreläsningar summeras är det tydligt att vi kan nå mycket längre när vi samarbetar. Näringslivets hus fungerar nu som det nav för företagsfrågor som vi så länge behövt.

Aktiviteterna är rätt när effekterna av dem ger rätt signaler. Jag känner mig nöjd med året och de resultat vi kan avläsa:

  • Nyföretagandet fortsätter öka och vi når ytterligare rekordnivåer under 2017. Bara 53 kommuner av 290 har enligt Nyföretagarbarometern starkare nyföretagande än Nyköping.
  • Fler elever än någonsin startar UF-företag. Deltagandet har ökat med 68 procent jämfört med 2016. Det är länets största ökning och visar på stärkt entreprenörsanda i kommunen.
  • Många av våra företag väljer att satsa och expandera. Detta märks bland annat genom att vi har stor efterfrågan på företagsmark. Mycket är uppbokat, framför allt i Hemgården, Vida och Hintzens krog. 
  • Nyköping toppar i Fastighetsägarnas egen rapport som bästa tillväxtort! Högst betyg får gott företagsklimat och aktivt arbete med stadskärnan. Läs mer om rapporten här.
  • Hotellbeläggningen ökade med 18 proc under sommaren 2017 jämfört med föregående år och passagerarantalet på Stockholm Skavsta fortsätter öka.
  • Bostadsbyggarna blir allt fler som vill investera i Nyköping. Byggföretag vill utveckla äldre bostadsområden och bygga nya. Här kan du läsa om byggläget.
  • 7 av länets 23 Gasellföretag finns i Nyköping.  

Men det finns mer att göra, vi har inte nått dit vi vill vad gäller upplevelsen av vårt näringslivsklimat. Under året fortsätter vi vårt målmedvetna arbete med dessa frågor. Just nu är enkäterna om företagsklimat ute och jag ber er som fått dem att svara och ge oss verktyg i vårt arbete framåt. Det är viktigt för oss att veta vad som är bra, vad vi ska göra mer av, likväl vad vi behöver ändra på.

Näringsrik företagslunch väntar

Med ett starkt näringslivsår i ryggen välkomnar vi er till årets första företagslunch den 7 februari då vi presenterar den nya näringslivsstrategin och för första gången visar den konkreta handlingsplanen. Olika näringslivsaktörer bidrar med olika insatser för att nå de gemensamma målen. Då får du också höra vår gäst Per Schlingmanns intressanta framtidsspaningar.
Anmälan till lunchen gör du här, senast 31 januari. Välkommen!

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-01-25